NORMALISERING AV BEREDSKAPEN:

PST-sjef Benedicte Bjørnland forklarer hvorfor politiet nå nedjusterer trusselbildet i Norge.

Avblåser den skjerpede terrorberedskapen

PST nedjusterer trusselsituasjonen til samme nivå som før beredskapen ble skjerpet for en uke siden.