Hopp til innhold

Glenn har spart 10.000 meir under korona

STAVANGER (NRK): Kundane til Sparebank 1 SR-Bank hadde i snitt 17.000 kroner meir på konto i april enn for eitt år sidan. Til saman kan nordmenn ha spart svimlande summar.

Glenn Knudsen

SPARER PENGAR: Glenn Knudsen i Stavanger har til saman spart 10.000 kroner ekstra i koronamånadane mars og april. Her på bytur med sonen Liam Nordbø Knudsen.

Foto: Magnus Stokka / NRK

– Det er mindre å bruka pengar på, så eg har spart meir denne perioden enn vanlegvis, seier lærar og småbarnsfar Glenn Knudsen i Stavanger.

Knudsen fortel at han til saman har spart 10.000 kroner meir i koronamånadane mars og april enn vanlegvis.

– Sidan verda har stoppa litt opp, er det eit veldig godt tidspunkt å spara litt ekstra på, meiner småbarnsfaren.

Og han er ikkje åleine om å spara i korona-tider.

Korona-stengt fører til sparing

Kundane til Sparebank 1 SR-Bank har i snitt hatt 17.000 kroner meir på bankkontoane sine i april samanlikna med same månad i fjor, viser ein fersk analyse frå banken.

Desse 17.000 kronene fordeler seg i snitt slik på banken sine kontogrupper:

  • BSU (bustadsparing for ungdom): 6000 kr.
  • Lønnskonto: 3500 kr.
  • Tradisjonelle sparekontoar: 7500 kr.

Med stengde tenester som frisørar og restaurantar har ikkje folk kunna brukt pengar som vanleg i april, og då hopar pengane seg opp, ifølge banken.

– Samstundes aukar nok ein del kundar sparinga fordi dei er redde for framtida, seier sparespesialist Maren Stangeland Oftedal i SR-Bank.

Avdragsfrie lån, nedgang i bustadlånsrentene og reduserte barnehagerekningar bidrar også til at folk kan spara meir, ifølge Oftedal.

Kan ha spart 22 milliardar på landsbasis

Noregs største bank, DNB, melder det same: Bankkundane har meir på konto og bruker mindre på kredittkort i koronatider.

Innskota på bruks- og sparekontoane til DNB-kundane auka med 13.400 kroner i mars, samanlikna med same månad i fjor.

Dersom SR-Bank sin analyse er representativ for alle bankar, har norske bankkundar auka innskota på bruks- og sparekontoane sine med 22 milliardar kroner førre månad, samanlikna med april i fjor.

Maren Stangeland Oftedal

IKKJE BERRE BRA: Sparing er bra, men det er ikkje bra for økonomien at «ingen» brukar pengar, ifølgje Maren Stangeland Oftedal i SR-Bank.

Foto: Magnus Stokka / NRK

Og det er vanlege arbeidstakarar som sparer mest, ifølge banken.

– Er det godt eller dårleg nytt at me har meir pengar på konto, slik banken ser det?

– På den eine sida er det bra for kundane at dei blir meir robuste i koronakrisa. Men på den andre sida er det negativt for den norske økonomien at kundar ikkje brukar pengar, seier Stangeland Oftedal i SR-Bank.

– Forbruket må ned

Ho seier banken nå ser tendensar til at folk i større grad bruker pengar etter at forbruket gjekk ned med 25 prosent på det meste.

Dette gjeld spesielt innan frisør- og velværebransjen som har opna opp igjen, i tillegg til restaurantar.

Men forbruket vårt må ned, meiner sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen.

Thomas Hylland Eriksen

Thomas Hylland Eriksen.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I ein kronikk i NRK Ytring skriv han at «krisen kan gi en anledning til å velge det langsommere livet der det er andre verdier enn arbeid og forbruk som er avgjørende.»

– Men me skal vera merksame på at det har sin pris å ta ned forbruket. Me må finna løysingar for dei delane av økonomien det går dårlegare med og arbeidstakarar som får mindre å gjera, seier Eriksen.