NRK Meny
Normal

Hver fjerde trailer fikk ikke kjøre videre

Mer enn hvert fjerde tungtransportkjøretøy har fått bruksforbud under kontrollene så langt i år. – Dette er meget alvorlige tall, mener Hallgeir Langeland (SV).

Om lag 40 prosent av tungtransporten som blir kontrollert av Vegvesenet, får mangellapp. Nesten hver eneste dag er vegvesenet på plass enten på Sokn eller på Krossmoen i Rogaland.

VIDEO: Om lag 40 prosent av tungtransporten som blir kontrollert av Vegvesenet, får mangellapp. Her sjekker Arnstein Stangeland i Statens Vegvesen tunge kjøretøy på Sokn i Rogaland.

Av de rundt 2500 kjøretøyene som er kontrollert i Sør-Rogaland så langt i år, har nesten 1000 fått skriftlig melding. Mer enn hvert fjerde kjøretøy har fått bruksforbud.

I én av kontrollene i august, ved Krossmoen i Eigersund, fant Vegvesenet mangler hos hele sju av ti kjøretøy.

– Tilstanden er ikke veldig dårlig, men vi er oppe i det, sier Arnstein Stangeland, utekontrolleder i Statens vegvesen.

Hallgeir Langeland

Hallgeir Langeland (SV) vil intensivere kontrollene enda mer.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK
Geir Pollestad

Geir Pollestad vil ha enda strengere kabotasjeregler for å øke sikkerheten.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK
Ingrid Lea Mæland

Ingrid Lea Mæland er fornøyd med en økning i antall kontroller og mener det må fortsette.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Viktig på grunn av tunnelene

Slike tall reagerer statssekretær Geir Pollestad (Sp) i samferdselsdepartementet på.

– At en kontroll viser så mange mangler, forteller at disse kontrollene er helt nødvendige. Siden 2008 har antallet slike kontroller økt med 120 prosent, og det må de, med den økningen av utenlandske kjøretøy det har vært i Norge, sier Pollestad.

Distriktsleder i Trygg Trafikk, Ingrid Lea Mæland, er positiv til økningen i antall kontroller.

– Kontrollene avdekker stort skadepotensiale. Hyppige kontroller må fortsette, spesielt viktig er det med det økende antallet tunneler i Rogaland, sier Mæland.

Intensivere kontrollene

– Dette er meget alvorlige tall, sier stortingsrepresentant og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen, Hallgeir Langeland (SV).

Langeland mener det er viktig å intensivere kontrollene av tungtrafikken i Norge, og ikke minst skjerpe grensekontrollene på utenlandske kjøretøy.

Ifølge Yrkestrafikkloven kan ikke utenlandsk tungtrafikk kjøre mer enn tre turer i et annet land enn det de hører til. Dette kalles kabotasje. Dette blir også sjekket jevnlig av Vegvesenet, og Langeland mener det er viktig.

– En fare for andre sjåfører

– Sosial dumping og brudd på kabotasjereglene skaper en fare for andre sjåfører, slik som ulykken i Gudvangatunellen 5. august, sier Langeland.

Trygg Trafikk mener også at grensekontrollene må øke.

– Enighet om at utenlandske biler, som ikke er i teknisk stand, ikke skal få slippe inn i landet, er en stor utfordring, sier distriktsleder Mæland.

Støtter den finske holdningen

Ifølge Pollestad ønsker samferdselsdepartementet strengere sikkerhetsregler for tungtrafikken fremover, både i krav om bompengebrikke og vinterdekk fra og med 2014.

I tillegg vil de ha en innskrenking av kabotasjereglene.

– EU har lagt fram et forslag om full liberalisering, det vil si at det ikke skal være noen begrensning for antall kjøreturer. Dette et forslag Samferdselsdepartementet har protestert mot, sier Pollestad.

Departementet jobber sammen med flere naboland, blant annet Finland, i denne konflikten.

– Vi støtter den finske holdningen, som vil ha enda strengere kabotasjeregler, sier Pollestad.