Nekter å levere ut klasselister

Universitetene mener at studentene må beskyttes.

Utenlandske studenter ved UiS

Universitetet i Stavanger nekter å levere ut klasselister. Kunnskapsdepartementet ønsker at slike lister skal deles ut blant annet til bemanningsbyråer.

Foto: Erik Waage

Universitetet i Stavanger nekter å levere ut klasselister. Kunnskapsdepartementet ønsker at slike lister skal deles ut blant annet til bemanningsbyråer.

Tidligere i vår bestemte departementet at NTNU i Trondheim måtte gi ut disse opplysningane, men universitetene er mer tilbakeholdne.

Juridisk seniorrådgivar ved Universitetet i Stavanger, Dennis Aske meiner listene ikke skal utleveres.

– Det er jo snakk å verne om våre egne studenter. En må kunne studere ved en offentlig undervisningsinstitusjon uten at en etterpå skal risikere at opplysningene blir frigitt, sier Aske.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Universitetet i Stavanger

Kunnskapsdepartementet mener at Universitet i Stavanger og andre læresteder i Norge bør offentliggjøre klasselister.

Foto: Siri Bjelland Berven / NRK

– Feil lov

Departementet brukte offentlighetsloven for å begrunne pålegget til NTNU om å utlevere klasselister. Aske mener at dette er feil lov.

– Etter vår oppfatning er det personopplysningsloven som regulerer dette forholdet, sier Aske.

Ekspedisjonssjef Toril Johansson i Kunnskapsdepartementet sier at bruk av personopplysningsloven ikke gjør at offentlighetsloven ikke gjelder.

Personopplysningsloven begrenser ikke retten til innsyn etter offenlighetsloven.