Hopp til innhold

Nedslående tilsyn: Miljødirektoratet varsler tvangsmulkt mot elektronikkbutikker

Elektronikkbransjen slurver mer enn før med å sikre utrangerte produkter som leveres tilbake fra kundene. Nå risikerer butikkene tvangsmulkt på 50.000 kroner hver.

El-avfall

Flere tusen tonn med denne typen avfall stjeles hvert år fra returplasser ved norske butikker. Deretter eksporteres det av bakmenn til afrikanske land hvor det utgjør en stor miljøbelastning.

Foto: Miljødirektoratet

– Vi hatt dialog med bransjen lenge, og de vet godt hvilke krav som gjelder. Vi forventet at virksomhetene hadde dette på stell nå, sier Bjørn Bjørnstad, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

I stedet har utviklingen gått i feil retning.

Gjennom 26 uanmeldte tilsyn i Oslo og Viken, Rogaland og Trøndelag er det nylig avdekket mangelfull sikring av avfallet hos 10 butikker – eller nær 40 prosent.

På lista til kontrollørene som butikker fra store forhandlere som Elkjøp, Power, Skousen og Elon.

Fra tilsynet

Miljødirektoratet varsler nye tilsyn, og da vanker det tvangsmulkt på 50.000 kroner til butikkene som ikke har sikret avfallet mot tyveri og forurensning.

Foto: Miljødirektoratet

– Dette er en forverring fra forrige tilsynsaksjon for to år siden. Det var tilfeldige butikker som ble valgt, og jeg tror dessverre at det høye avviksnivået er representativt for hele bransjen, sier Bjørnstad.

Kontrollen avdekket også at halvparten av butikkene manglet internkontrollsystemer for å hindre at ulovlig uttak forekommer.

Hos hver fjerde butikk utgjorde dessuten lagringen av avfallet fare for forurensing.

Store miljøkonsekvenser

I fjor dokumenterte NRK Brennpunkt at gamle biler fylt med elektronisk avfall blir sendt til afrikanske land.

Der blir både bilene og avfallet solgt, og bakmenn i Norge kan innkassere milliongevinster.

En alvorlig konsekvens av denne industrien er at mengder med skrot sendes til land som i liten grad er i stand til å behandle avfallet på en miljømessig forsvarlig måte.

I sidegater i norske byer står gamle biler og fylles med elektronikk. Så forsvinner de. I over et år sporer Brennpunkt bilene, og avdekker en omfattende skjult millionindustri. Det handler om tyveri, trusler og smugling over landegrenser. Og et annet sted bærer noen miljøkonsekvensene.

I sidegater i norske byer står gamle biler og fylles med elektronikk. Så forsvinner de. I over et år sporer Brennpunkt bilene, og avdekker en omfattende skjult millionindustri. Det handler om tyveri, trusler og smugling over landegrenser. Og et annet sted bærer noen miljøkonsekvensene.

Norske salgssteder har en plikt til å ta imot ødelagte og brukte el-produkter som kundene leverer tilbake når de kjøper nye.

Forhandleren må deretter sørge for at avfallet leveres til godkjent avfallsanlegg, eller sendes til gjenvinning.

Skal bli lettere å gi bot

Men i årevis har man fritt kunnet plukke med seg slike utrangerte produkter fra usikrede oppbevaringssteder ved mange av butikkene.

– Vi har nå forhåndsfastsatt en tvangsmulkt på 50.000 kroner til butikker som ikke har ryddet opp ved neste tilsyn, sier Bjørn Bjørnstad.

Miljødirektoratet jobber også med å endre regelverket slik at det skal bli enklere å utstede bøter til butikkene direkte, uten å måtte gå veien om forhåndsvarsling.

Bransjeorganisasjon: – Har allerede tatt tak

Direktoratet anslår at mellom 4000 og 10.000 tonn elektrisk og elektronisk avfall havner på avveie fra forhandlere og kommunale mottak hvert år.

En stor andel av dette eksporteres ulovlig ut av Norge.

Marte Ottemo

Kommunikasjonssjef Marte Ottemo i stiftelsen Elektronikkbransjen.

Foto: Stian Sønsteng / Elektronikkbransjen

– Dette er ikke noe vi som bransje ønsker skal skje. Vi har allerede brukt store ressurser på å overvåke og sikre el-avfall, sier Marte Ottemo, kommunikasjonssjef i stiftelsen Elektronikkbransjen.

Ottemo mener det har vært lettere for de største butikkene og kjedene å gjennomføre tiltak enn for de mindre, blant annet ved å oppbevare avfallet på helt låsbare områder og rom.

Hun vil nå gå gjennom den siste tilsynsrunden med Miljødirektoratet, og se hva som kan gjøres videre hos de butikkene hvor det er avdekket avvik.

– Foreløpig vet vi ikke hva avvikene i den nye tilsynsrunden består i, sier hun.

Etterlyser bedre hjelp

Marte Ottemo understreker at dette handler om organisert kriminalitet med mye penger involvert.

– Vi er er også avhengig av at politiet tar tyveriene på alvor, men så langt har det ikke vært ressurser til dette. Når politianmeldelser ikke blir fulgt opp, og det dessuten er liten sjanse for å bli oppdaget med slikt avfall ved grensepasseringer ut av Norge, så er det vanskelig å stanse en virksomhet som gir så god avkastning, sier hun.