Hopp til innhold

Nå skal BUP gjennomgå omstridt behandling

Kritikere mener behandlere i barne– og ungdomspsykiatrien (BUP) har manipulert og påvirka ei jente i overgrepssak. Nå lover BUP full gjennomgang av metodene som er brukt.

BUP

Illustrasjon av en time Victoria hadde hos BUP i Haugesund. Behandleren setter ord på det Victoria skal ha opplevd.

Foto: Marco Vaglieri / NRK

– Vi kan ikke kommentere den konkrete saken, men etter kritikken har vi tatt initiativ til full gjennomgang av behandlingen, sier klinikkdirektør i psykisk helsevern ved Helse Fonna, Kenneth Eikeset.

Det har stormet rundt barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) i helseforetaket de siste dagene. Kritikken har kommet i forbindelse med en mye omtalt overgrepssak.

En mann i 40-årene ble først dømt til ni års fengsel for overgrep mot datteren, for så bli frikjent av juryen i lagmannsretten. Behandlingen jenta fikk hos BUP, ble et stort tema i lagmannsretten. To sakkyndige i retten kritiserte behandlingen. En av dem mente behandlingen kunne være manipulerende.

Overgrep

«Victoria» og «Jan» på ferietur.

Foto: Privat

Her er noen punkter av kritikken til metoden BUP har brukt:

– Når det kommer opplysninger om behandlingen og utredningen vi har gjort ikke er god nok, så tar vi det alltid på alvor, sier han.

Overgrepssak

Nå skal eksterne spesialister fra Helse Bergen gjennomgå saken.

– De skal se på om behandlingen som er gitt er etter faglig anerkjent metode, sier Eikeset.

Han legger imidlertid til at metodene som er brukt er faglig anerkjent og brukes over hele landet. Det er altså om de er brukt riktig, som skal sjekkes.

– Hvordan?

Kenneth Eikeset

Klinikkdirektør Kenneh Eikeset har fått med seg kritikken BUP har fått.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Et team av spesialister skal gå gjennom journalen og snakke med involvert personell for å få et konkret bilde av hva som er gjort i denne saken. Det skal utarbeides en rapport som skal sendes til Fylkeslegen. Innen 4–6 uker vil dette skje.

– Hva kan det resultere i?

– Hvis det viser seg at det gjort feil i utredning og behandling, så vil vi gå videre og melde saken til Fylkeslegen. Det er Fylkeslegen som fører tilsyn.

– Kan saken få personalmessige konsekvenser?

– Det kan jeg ikke si noe om på nåværende tidspunkt, sier Eikeset.

– Må ikke skje med andre barn

Vitnepsykolog Ellen Wessel var partsoppnevnt sakkyndig i retten og tok for seg BUP-behandlingen. Hun var kritisk til mye av arbeidet og ba om full gransking av etaten.

Hun mener en ekstern gransking er å foretrekke fremfor en intern gjennomgang.

– Hvis BUP gransker seg selv, kan man få en lojalitetskonflikt med arbeidsplass og kolleger. Det er viktig med en gransking for å forhindre at dette skjer med andre barn, sier Wessel.

Psykolog Ellen Wessel

Vitnepsykolog Ellen Wessel foreleser ved blant annet UiO og Politihøgskolen.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

Også rettsoppnevnt sakkyndig, Tori Mauseth, mente behandlerne var altfor bastante i sine konklusjoner. Forsvaret mente behandlingen hadde vært manipulerende og påvirket historien til jenta, mens aktor har sagt at uroen rundt behandlinga første til at mannen slapp fengsel.

– Granskingen bør se spesielt på de kritiske punktene som er blitt belyst i denne saken. Spesielt gjelder det tolkning av lek. Det dannet fundamentet for hvordan man gikk videre med behandlingen, sier Wessel.

BUP er klare på at de nå har lyttet på kritikken og har ingenting imot en ekstern gransking.

– Kommer det et krav om gransking, er vil helt åpne i forhold til det, sier Eikeset.