Hopp til innhold

Frikjent for overgrep – må likevel betale erstatning

Jan ble frikjent av juryen i lagmannsretten og slipper fengsel – men han må likevel betale datteren sin 250.000 kroner i erstatning. Aktor mener han kan ha sluppet fengsel på grunn av uroen rundt BUP.

Randby og Jan

Jan (til høyre på bildet) må betale dattera 250.000 kroner i erstatning – til tross for at han er strafferettslig frikjent.

Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

– Jeg holdt på å gå i bakken. Det føltes helt uvirkelig.

«Jan», mannen i 40-årene som først ble dømt til ni års fengsel for overgrep mot datteren og så ble frikjent av juryen i lagmannsretten, har fått nyheten om den nye dommen.

Han er dømt til å betale erstatning til datteren «Victoria». 250.000 kroner.

Jan sier fortsatt at han er uskyldig. Men han tror han kan glemme å se dattera igjen.

– Jeg føler jeg er tilbake til start. Dette føles som Bjugn 2 eller Birgitte Tengs 2.

Omstridt behandling

NRK har tidligere fortalte historien om Jan og Victoria.

Den fem år gamle jenta hadde fortalt moren og en barnehageansatt, og sagt i dommeravhør, at hun hadde blitt utsatt for overgrep fra faren. Jan mente på sin side at jenta hadde blitt manipulert.

Datteren hadde forklart at faren hadde forgrepet seg på henne både hjemme og på ferier. Jenta hadde vært hos Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) i Haugesund etter det første dommeravhøret.

I lagmannsretten fikk BUP krass kritikk av forsvarets sakkyndig, Ellen Wessel, og kritikk fra rettsoppnevnt sakkyndig, Tori Mauseth. Førstnevnte mente behandlingen hadde vært manipulerende. Sistnevnte mente BUP hadde vært altfor bastante. Wessel gikk så langt at hun viste til Bjugn-saken, en av de større rettsskandalene i norsk historie. Det reagerer statsadvokat og aktor, Birgitte Budal Løvlund, på.

– Dette er ingen skandalesak, men en alminnelig sak for domstolene, sier hun.

Men BUP sin rolle har fått konsekvenser. I dommen står det:

«Etter lagmannsrettens vurdering gir deler av den nye bevisførselen for lagmannsretten grunnlag for viss uro i forhold til om fornærmede kan ha opplevd et mer eller mindre bevisst, og mer eller mindre klart uttrykk, forventningspress i forhold til hva hun skal gi uttrykk for».

Etter det henvises det til konkrete episoder med BUP der dommerne har stilt seg spørsmål.

Løvlund mener Jan slapp fengsel på grunn av uroen rundt BUP-behandlingen.

– Fagdommerne hadde en mulighet til å sette juryens kjennelse til side, og slik jeg forstår dommen, gjorde de ikke det på grunn av at bevisførselen rundt BUP-behandlingen har gitt en viss uro, sier hun.

Birgitte Budal Løvlund

Aktor Birgitte Budal Løvlund.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Dømt

Men. Det betyr ikke at dommerne har trodd på Jan.

Fagdommerne mener det er overveiende sannsynlig at Victoria har opplevd seksuelle overgrep fra faren. De legger forklaringen hennes til grunn, og at hun skal ha endret atferd før saken begynte. Det er forskjellige beviskrav for dom i straffesaker og i sivile saker. Mens det skal være bevist utover enhver rimelig tvil i en straffesak, holder det med at det er klar sannsynlighetsovervekt i en sivil sak som denne.

Derfor er Jan både frikjent og dømt, basert på de samme bevisene.

– Dommerne har enstemmig kommet til at han skal dømmes til å betale oppreisning. Det er viktig, også for mor, sier bistandsadvokat Elisabeth Rød.

Bistandsadvokaten mener det er kritikken mot BUP, og ikke behandlingen til BUP, som har vært et forstyrrende element i saken.

– BUPs rolle i denne saken er å gi behandling som gir god effekt for dette barnet, noe mine klienter er svært takknemlige for. Mine klienter mener at juryens avgjørelse er feil, og at han også burde ha blitt dømt til straff, slik som i tingretten, sier hun.

Uforstående

Dommen får forsvareren til Jan, Thomas Randby, til å reagere.

– Min klient fortvilet over denne dommen og vet ikke om han nå er å anse som frifunnet eller dømt, sier forsvareren.

– Jeg selv er overrasket over og uenig i at fagdommerne deretter idømmer min klient erstatningsplikt, ut fra han – i erstatningssammenheng – likevel skal ha begått seksuelle overgrep mot datteren. I dommen fremgår at man heller ikke i erstatningssammenheng kan legge til grunn de alvorligste anklager som er rettet mot min klient.

Randby mener det er mulig å anke til Høyesterett og at de vil vurdere dette i tiden fremover.

– Min klient stiller seg uforstående til at ikke lagmannsretten, på bakgrunn av hva som har fremkommet av nye opplysninger om behandlingen i BUP og om samarbeidet mellom BUP og mor, forsto og konkluderte med at beskyldningene om overgrep ikke medfører riktighet.

Forsvarer Thomas Randby

Advokat Thomas Randby representerte Jan i retten.

Foto: Stig Karlo Helstrøm

– Hva vil det bety for hans videre liv med datteren?

– Det fremstår som høyst usikkert om han på kort sikt vil kunne ha kontakt med datteren. Her får man ta tiden til hjelp, og også involvere fagfolk som kan være med å sikre den beste veien videre.

NRK har i forbindelse med denne saken vært i kontakt med BUP og fremlagt det som kommer frem om dem i dommen. BUP har svart at de ikke kan svare på enkeltsaker.