Normal

Mohn: – Frykter for de svakeste

Arbeiderpartiets gruppeleder i Haugesund, Arne Christian Mohn, frykter for situasjonen til de aller svakeste når neste års budsjett for den økonomisk kriserammede kommunen legges frem.

Arne-Christian Mohn

Aps Arne Christian Mohn har fått signaler om at Fagerheim skole står i fare for å bli lagt ned.

Foto: Ap

Fredag ettermiddag legger konstituert rådmann i Haugesund, Stål Alfredsen, frem sitt forslag til kommunebudsjett for 2015.

Ap-leder Mohn har fått signaler om at Fagerheim skole, skolen for vanskeligstilte elever, står i fare for å bli lagt ned.

– Ut fra ryktene som har gått i forkant av budsjettfremleggelsen, så har vi kun fått høre om innskrenkninger for de aller svakeste. De som ikke har noen til å kjempe for seg. Det er bekymringsfullt for da kapper man foten av seg. Da ender det med at vi får en voldsom utgift i neste omgang og det ønsker vi i alle fall ikke.

– Vi må kutte fordi vi har en krise, men vi må kutte smart slik at vi ikke får en voldsom effekt om to-tre år fordi man har gjort de gale kuttene i dag, sier Mohn.

– En skole for de svakeste

Han mener tilbudet ved Fagerheim skole allerede er skjært inn til benet med bare åtte elevplasser. Til sammenligning er det over 40 elevplasser ved et lignende tilbud i nabokommunen Karmøy.

– Dette er en skole som skal fange opp de aller svakeste. I utgangspunktet ønsker vi alle integrert i norsk skole, innenfor samme klasse og innenfor den skolen de går på. Men av og til skjer det at elever melder seg fullstendig ut og ikke kommer på skolen. Da har vi Fagerheim, som følger disse elevene tettere opp og som gradvis motiverer dem til å komme tilbake i vanlig skole, sier gruppelederen.

SLT-koordinatoren i fare

Han er også bekymret over signaler gjengitt i Haugesunds Avis i forrige uke, der det kom frem at stillingen som leder for Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet – den såkalte SLT-koordinatoren, kan komme til å forsvinne.

– Haugesund har ikke lenger rykte på seg for å være «narkoby», mye på grunn av arbeidet som er gjort av SLT-koordinatoren. Nasjonale rapporter har trukket frem Haugesunds arbeid som meget vellykket innenfor denne tjenesten, sier Mohn.

Budsjettet for Haugesund blir lagt frem klokken 14 fredag. Da starter prosessen med å få til et politisk flertall for en bærekraftig økonomiplan for 2015.

Arbeiderpartiets gruppeleder mener kultur og idrett må være beredt på å ta de største kuttene.