Hopp til innhold

Forskning: Klar sammenheng mellom mobbing og alvorlige helseproblemer

Søvnmangel kan blant annet føre til kreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes: – Hvis vi ikke får den søvnen vi trenger, så vil det fort bli rot i kroppen, sier forsker.

Søvnløshet, søvnproblemer

Flere som blir mobbet på jobben forteller om søvnmangel, og står i fare for å utvikle alvorlige helseproblemer.

Foto: Monkey Business Images / Colourbox.com

– Du må sove godt for å fungere godt i arbeidslivet. Da handler det ikke om hvor lenge du sover, men kvaliteten på søvnen, sier forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt Morten Birkeland Nilsen.

Han har sammen med forskere fra Universitetet i Bergen undersøkt om mobbing på arbeidsplassen fører til søvnproblemer.

Martin Birkeland Nielsen, forsker ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Morten Birkeland Nielsen er forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, og har funnet at mobbing fører til søvnproblemer, men ikke motsatt.

Foto: Magnus Helgi Birkeland-Nielsen

– Det er mange som sliter med søvnen, men det betyr ikke at de blir mobbet på jobb. Vi ville se om det var sammenheng mellom mobbing og søvnproblemer.

– Er det det?

– Det er det. Vi fant en klar sammenheng mellom mobbing på arbeidsplassen og søvnproblemer.

I undersøkelsen ble 1100 arbeidstakere fulgt i en periode på seks måneder. Mobbing og søvn ble målt på to forskjellige tidspunkt for å se om det ene påvirket det andre.

Det viste seg at de som ble utsatt for mobbing på jobben hadde betydelig mer søvnproblemer seks måneder etter at undersøkelsen startet.

– De fikk problemer med å sovne på kvelden, de våknet om natten, og de våknet tidligere på morgenen enn de vanligvis ville ha gjort. Det førte igjen til at de var trøtte hele dagen.

Kroppen er i alarmberedskap

– Hvorfor fører mobbing til søvnproblemer?

– Vi mener det har sammenheng med at mobbing av voksne som oftest ikke er en åpen handling som det er mellom barn. Det er mer abstrakt. Voksne blir usikre på hva som skjer, og begynner å gruble på dette og kroppen går i alarmberedskap. Dermed mister de nattesøvnen som er så viktig.

Det er tidligere gjort undersøkelser som viser at 86.000 blir mobbet jevnlig på arbeidsplassen. Bare i Rogaland viste den siste Folkehelseundersøkelsen i fjor at dette rammer 9000 rogalendinger.

Kan gi kraftige helseproblemer

NRK har fortalt om «Ole» som opplevde mobbing på sin arbeidsplass. Han fikk raskt problemer med søvnen, og endte med å bli sykemeldt i et år.

– Vi bruker én tredjedel av livet vårt på å sove, så det er ikke rart at de påvirker helsen vår, sier Bjørn Bjorvatn, professor ved Universitetet i Bergen.

Søvn er med å styre flere viktige prosesser i kroppen. Hvis man får for lite søvn, eller dårlig søvn, kan man over tid få problemer med vekt, diabetes, kreft, hjerte og karsykdommer.

Psykiske problemer som depresjon og angst er også koblet til mobbing og søvnmangel.

Bjørn Bjorvatn, professor ved Universitetet i Bergen om søvnvansker.

Bjørn Bjorvatn er professor ved Universitetet i Bergen. Han forsker blant annet på søvn og søvnmangel.

Foto: Universitetet i Bergen

– Det er selvfølgelig forskjeller på folk, men på gruppenivå ser vi at hvis man sover under 6 timer i døgnet, så øker sannsynligheten for å utvikle flere av disse helseproblemene, sier Bjorvatn.

Går ut over sikkerheten

– Vi har lenge sett at mobbing har en klar sammenheng med flere helseplager, men vi har ikke visst hva med mobbingen som gir helseplagene. Nå har vi fått et svar, sier Nielsen.

Ut ifra den nye undersøkelsen kan man for første gang trekke en klar linje mellom mobbing, og alvorlige fysiske og psykiske helseproblemer.

– Vi vet at hvis vi ikke får den søvnen vi trenger, så vil det fort bli rot i kroppen. Samtidig vil man prestere dårligere på jobben. Og hvis det skyldes mobbing vil det bare forsterke hele prosessen, sier Nielsen.

Denne undersøkelsen gir ikke svar på hvor stor sannsynlighet det er for å utvikle søvnproblemer ved mobbing på jobben. Men en gjennomgang av tidligere studier viser at det er 131 prosent sannsynlighet for å utvikle søvnproblemer ved mobbing på jobben.

– Hvor alvorlig er det å få søvnproblemer på jobben?

– Hvis du sover dårlig, så fungerer du dårligere. Du presterer dårligere, leverer dårligere. Det er viktig å være uthvilt særlig i yrker hvor det er fokus på sikkerhet, og der du må være sikker på at ting ikke går galt.

Vil forske på tiltak

Nå vil Birkeland Nielsen forske på hva som kan gjøres for å få ned mobbingen på arbeidsplassen. Det er lite forskning som er gjort på dette feltet til nå.

– Vi vet at støtte fra ledelsen spiller en viktig rolle for ansattes reaksjoner etter mobbing, men vi trenger å vite mer om hvordan organisasjoner kan jobbe for å stoppe mobbing og redusere konsekvensene av mobbing.

– I videre forskning vil vi derfor teste ut ulike tiltak og effektene av disse.