Hopp til innhold

86.000 mobbes på arbeidsplassen: – Jeg begynner å skjelve når jeg snakker om det

«Ole» mistet nattesøvnen og var sykemeldt et år, før han ga opp og sluttet i jobben. Han er ikke alene om å ha opplevd mobbing på jobb.

Holder rundt seg selv - mobbeoffer

OPPLEVDE MOBBING: «Ole» vil være anonym av hensyn til seg selv. Han vet ikke om han orker å ta opp igjen saken mot sin tidligere arbeidsgiver.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Det er vanskelig å snakke om. Jeg har veldig sterke fysiske reaksjoner.

«Ole» som vi har kalt ham, tar godt tak i skjorteermet. Han skjelver lett i stemmen og kroppen når han snakker.

Problemene hans begynte med at han som tillitsvalgt tok opp en bekymringsmelding med ledelsen på den private arbeidsplassen.

Slet med søvn

– Jeg fikk negative påstander om meg som person, og hvordan jeg utførte tillitsvervet. Jeg fikk nye fremmede stillingsinstrukser med tilbakevirkende kraft, og fikk kritikk for ikke å ha gjort jobben min ut fra det. Jeg fikk ikke lønn for timer jeg hadde jobbet.

– Hvordan taklet du det?

– I starten fikk jeg litt energi. Jeg tok tak i ting som var viktige og jeg hadde en forventning om at det var et apparat på plass som var voksne nok til å gjøre ting formelt og ryddig.

– Men så begynte jeg å slite med søvnen. Det ble veldig mange møter med dokumenter med negative påstander om meg. Jeg gikk opp i vekt. Jeg ble mindre sosial og veldig deprimert. Dette pågikk over lang tid.

«Ole» ble sykemeldt i et år. I dag har han ingen kontakt med sin tidligere arbeidsplass.

Alvorlig problem

I den siste folkehelseundersøkelsen i Rogaland, som kom i fjor høst, ble det for første gang spurt om voksne opplever mobbing. Svarene viste at 2,4 prosent opplever mobbing jevnlig. Det tilsvarer 9000 rogalendinger over 18 år.

– Det er altfor mange, sier prosjektleder for folkehelseundersøkelsen i Rogaland, Rune Thorkildsen Slettebak.

Rune Thorkildsen Slettebak

– Det er mest mobbing i aldersgruppen 30–39 år viser undersøkelsen. Der oppgir 3 prosent at de mobbes jevnlig, sier prosjektleder Rune Thorkildsen Slettebak i folkehelseundersøkelsen i Rogaland.

Foto: privat

– Hvorfor har dere spurt om dette?

– Vi vet at mobbing av barn og unge er en viktig årsak til psykiske problem. Vi vet mye mindre om mobbing av voksne. Når vi vet at dette er så alvorlig for ungdom, så synes vi det var viktig å kartlegge dette for voksne også.

I undersøkelsen har de definert mobbing som gjentatt negativ eller ondsinnet adferd rettet mot en person som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt utestenging, utfrysing eller kritikk eller erting på en ubehagelig eller sårende måte regnes også som mobbing.

– Vi vil gjerne følge opp dette mer, ved å se på hvilke næringer dette gjelder og hva en kan og bør gjøre videre, sier Thorkildsen Slettebak.

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidstilsynet kan gripe inn og gi pålegg til arbeidsplasser hvor det skjer mobbing. De opplever at mange arbeidsgivere ikke har nok kompetanse til å håndtere mobbing.

– Når vi har gått i bedrifter med dette som tema i planlagte tilsyn, så ser vi at det mangler rutiner, og at det ikke er gjort nok forebyggende tiltak, sier seksjonsleder på tilsyn i Arbeidstilsynet Guro Fykse.

Guro Fykse

– Mobbing fører til fysiske og psykiske plager. Derfor er det viktig å forebygge at det skjer, sier seksjonsleder for tilsyn i Arbeidstilsynet Guro Fykse.

Foto: privat

Arbeidstilsynet får årlig inn mellom 8000 og 9000 tips om forhold i arbeidslivet. Hvor mange av tipsene som handler om mobbing er det ikke oversikt over.

I sin siste rapport om mobbing og trakassering i arbeidslivet skriver Arbeidstilsynet at rundt 86.000 personer i Norge opplever mobbing jevnlig på arbeidsplassen. Tallene kommer fra en forskningsrapport publisert i 2017.

– Jeg tror nok det kan være tungt for mange på arbeidsplassen å si ifra om dette. Det kan være at du ikke skjønner at det er mobbing. Det kan være at det ikke er kultur for å ta det opp.

– Hva kan Arbeidstilsynet gjøre i sånne saker?

– Vi kan gå inn og gi pålegg om å rydde opp, men vi kan ikke rydde opp. Det er arbeidsgiver sin klare plikt å ha et godt arbeidsmiljø, sier Fykse.

Så hvorfor skjer mobbing på arbeidsplassen? «Ole» har sin teori om hvorfor det blir slik.

Anonymisert mobbeoffer

– Hvis jeg skal komme med råd til folk om de skal varsle om mobbing, så må de sørge for å ha en form for ryggdekning i fagforeningen sin, sier «Ole».

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Jeg tror det har noe med organisasjonskultur å gjøre. I Norge har vi et horisontalt arbeidsliv hvor folk er mye sammen. Folk har vennskap på kryss og tvers av hvor du er i hierarkiet ditt og det skaper nok en del problemer.

– Jeg tror nok den blandingen der kan føre til at det oppstår uformelle belønningssystemer. Det blir vanskelig å gi klare beskjeder, vanskelig å krangle. Vanskelig å ha ordentlig friske utluftninger og så gå videre.

– Hvordan har du det i dag?

– I dag har jeg det for så vidt veldig fint. Jeg savner arbeidsplassen min, jeg savner arbeidskollegaene mine. Men jeg vet at mange av de har sluttet.

Han har ikke lenger fast jobb, men jobber frilans som kulturarbeider ved siden av studier.