Mistenkt for promillekjøring

Politiet har gjennomført en promillekontroll på E39 ved Schankeholen i Stavanger. 50 personer ble kontrollert, og en kvinne (30) er mistenkt for promillekjøring. På Tengs i Egersund ble 56 personer kontrollert. Ingen hadde promille.