Mindre penger til fylket

Rogaland fylkeskommune varsler strammere budsjett enn venta for neste år. Befolkningsveksten er lavere enn prognosene før har vist. Blant annet blir det færre barn i skolealder. Det gjør at fylket får mindre penger fra staten.