Milliardkontrakt til Aibel

Aibel har fått jobben med å bygge en vindkraftpattform i Tyskland.

Modell av plattform

Modell av plattformen Aibel skal bygge i vindparken ved Helgoland.

Foto: Aibel/ABB

Aibel har inngått en kontrakt verdt 1,7 milliarder kroner for å bygge en vindkraftplattform på tysk sektor i Nordsjøen. Plattformen skal stå i vindparkområdet Dolwin ved Helgoland.

Plattformen skal kunne få strøm fra over 200 vindmøller, og er et av de største havvindprosjektene noen sinne for et norsk firma.

– Dette er fantastisk og et gjennombrudd for oss. Vår satsing på fornybar energi gir uttelling, sier administrerende direktør Jan Skogseth i Aibel i en pressemelding.

Også til Norge?

Olje- og energiminister Ola Borten Moe sa tidligere i år at det ikke skal satstes på norsk offshore vind ettersom det ville bli fort dyrt.

– Det er ikke utlysning av arealer som er problemet, hav er det nok av. Det er lønnsomheten. Vi trenger virkemidler for å få ned prisen på vindmøller til havs, og der tenker jeg at vår rolle blir å bidra til teknologiutvikling, sa Borten Moe til Stavanger Aftenblad i mars.

Det betyr at norske bedrifter som vil satse bredere enn oljeindustrien, må gå utenlands.

Bjørg Sandal

Kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal håper Norge også vil satse på offshore vind.

Foto: Øyvind Sætre / Aibel

– Så lenge vi har nære naboer som satser på vindparker til havs, og det blir bidratt med så mye støtte som det faktisk er snakk og, så blir dette mulig å realisere. Men det blir det spennende å se om det finnes samme muligheter her i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal i Aibel til NRK.

I Storbritannia satser Statoil på storutbyggingen Doggerbank, men Sandal vil ikke si noe om dette er et mulig marked ennå.

– Nå er det først Tyskland og vi vet at Storbritannia er rett rundt hjørnet. Det hadde vært kjekt om Norge også ble med, sier hun.

Mange arbeidsplasser

For Haugesund betyr milliardkontrakteten mange arbeidsplasser.

– Om lag 80 personer vil være direkte involvert i fasen vi går inn i nå. Antallet vil jo øke når vi nærmer oss en bygge- og sammenstillingsfase, sier hun.