Mener politiet drøyer DNA-testing

Arvid Sjødin, advokaten til fetteren til Birgitte Tengs, vil ha fortgang i analysering av DNA-bevis.

Arvid Sjødin

Arvid Sjødin representerer fetteren til Birgitte Tengs.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Kripos mener deler av bevismaterialet i Birgitte Tengs-saken egner seg for å bli undersøkt på nytt.

I mai i fjor krevde fetteren, som tidligere har blitt dømt og frikjent for drapet, slike nye prøver fordi moderne teknologi kan avsløre DNA-profiler som det ikke var mulig å finne på drapstidspunktet i 1995.

Vil bruke laboratorium i Stavanger

Nå har Kripos slått fast at deler av bevisene egner seg for slik prøving, men de vil bruke tid på å finne ut hvor undersøkelsene skal gjøres.

Fetterens advokat, Arvid Sjødin, vil bruke det godkjente laboratoriet Gena i Stavanger for å spare tid.

– Folkehelseinstituttet har sagt at de ikke kan gjøre det, så derfor må vi gå utenom de, og vi har et glimrende laboratorium i Stavanger som kan gjennomføre det, og har sagt seg villige til å gjøre det for en billig penge, sier Sjødin.

– Handlingslammelse

Men så enkelt er det ikke for politiet. De vil nå bruke tid på å undersøke når og hvor de nye undersøkelsene skal gjennomføres.

– Dette er ikke i tråd med riksadvokatens rundskriv. Det er en form for handlingslammelse, en vegring for å ta beslutninger og komme videre, som politiet må ta selv, sier Sjødin.