Hopp til innhold

Mattilsynet hentet ut alle reptilene i Haugaland Zoo

Haugaland Zoo mener vranghet er hovedgrunnen til at Mattilsynet hentet ut reptilene i dyrehagen. Nå skal dyreparken følges tettere opp.

Fra tilsyn i juni 2022på Haugaland Zoo. Rødfotet skogsskilpadder. Bildet viser at den ene skilpaddens skall har feil med miljø og/eller foring, og man kan se en vannskål med brun rand, lav vannstand og brun masse i.

Mattilsynet mener disse skilpaddene lever i feil miljø og/eller får feil mat. Mattilsynet viser til vannskål med brun rand, lav vannstand og brun masse i.

Foto: Mattilsynet

Onsdag hentet Mattilsynet ut fem ulike skilpaddearter, en kjempegekko, en rosenboa og en steppevaran fra Haugaland Zoo på Karmøy. Til sammen 24 dyr ble fjernet.

– Det har handlet om forholdet til syke og skadde dyr. Dyr som ikke har fått veterinærtilsyn. Dermed har det vært økt dødelighet, sier avdelingssjef for Mattilsynet i Sunnhordland og Haugalandet, Kristin Lervåg.

Kristin Lervåg, avdelingsdirektør, Mattilsynet, avdeling Haugaland og Sunnhordland.

Kristin Lervåg, avdelingssjef i Mattilsynet i Sunnhordland og Haugalandet.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Det er ikke-listeførte reptiler som er hentet ut. Dette er reptiler som dyreparker må ha spesialtillatelse for å oppbevare og stille ut. Privatpersoner har ikke lov å ha slike dyr.

Dyreparken hadde lov til å ha dyrene tidligere, men Mattilsynet trakk spesialtillatelsen tilbake. Årsaken er dårlig dyrehold når det gjelder levemiljø, foring og oversikten dyreparken har over dyrene sine.

– Det er dyreparken sitt ansvar å ha oversikt og kompetanse om hvordan dyrene skal ha det. De driver en profesjonell virksomhet hvor de viser frem eksotiske dyr. Da er det deres ansvar at dyrene har det bra, sier Lervåg.

Mattilsynet hadde et tilsyn i juni. Da var det så mange avvik at det ble varslet at spesialtillatelsen ville bli trukket tilbake. Dyreparken har ikke klaget på vedtaket.

Les også: Truer med å stenge dyrepark

Haugaland Zoo
Haugaland Zoo

Dyreparken mener det er flisespikkeri

Dyreansvarlig Eivind Tollefsen i Haugaland Zoo sier at de har hatt noen av reptilene i 20 år.

Mattilsynet har vært her og sett i mange år. Det har ikke vært noe galt da. I år var plutselig alt feil, sier han.

Eivind Tollefsen, dyreansvarlig i Haugaland Zoo

Eivind Tollefsen, dyreansvarlig i Haugaland Zoo.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Han sier at det er hundrevis av detaljer i saken, og er enig i at noen av dem er riktige.

Han sier også at han begynte i jobben for to måneder siden, og ser ting han ville gjort annerledes.

Men spørsmålet er: Har dyrene det vondt? Det spørsmålet stilte også fungerende direktør her. Da svarte Mattilsynet: Nei, de har ikke det, sier Tollefsen.

Han mener Mattilsynets påpekte mangler bunner i vranghet.

De leter, leter og leter etter detaljer. Det er flisespikkeri.

Les også: - De krever mye mer enn folk tror

Video Beslag av ulovlige dyr aukar
Video Beslag av ulovlige dyr aukar

Må bevise at de kan ta vare på dyrene

Tollefsen sier at dyreparken flere ganger har bedt om møter med Mattilsynet, uten svar.

Han synes det er bra at Mattilsynet har klart å omplassere flere av dyrene, og sier det er bra at de slipper å dø på grunn av det han selv kaller «slurvearbeid i papir».

Jeg vil skrive en henvendelse og be på mine knær om at de som ikke blir omplassert slipper å bøte med livet. At vi kan få bevise med dem som er igjen at vi kan dette her.

For det er nemlig slik at dyreparken først må bevise at de kan ta vare på dyrene med listeførte dyr som alle kan eie, før de igjen kan søke om å få ha ikke-listeførte dyr.

Per nå er det ingen ikke-listeførte reptiler igjen i Haugaland Zoo.

Eivind Tollefsen, dyreansvarlig i Haugaland Zoo

Eivind Tollefsen mener at reptilene har hatt det godt i dyreparken.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Dyrehagen skal følges opp tettere

– Jeg skjønner at det oppleves brutalt for dyreparken. Men de har hatt veldig god tid til å omplassere dyrene selv, eller klage på vedtaket. Vi må aksjonere når det er nødvendig for å ta vare på dyrevelferden, sier Lervåg i Mattilsynet.

Haugaland Zoo har fått kritikk for dyreholdet sitt også tidligere. I 2018 gikk eierforholdet i dyrehagen over til å bli et aksjeselskap etter at eieren fikk forbud mot å drive dyrehagen. Årsaken var dårlig dyrehold og manglende kompetanse.

Men Mattilsynet synes ikke at dyreholdet har blitt bedre. Nå varsler de at Haugaland Zoo skal følges opp tettere.

– Det er nødvendig for Mattilsynet å gjøre noen aktive tiltak. Derfor har vi varslet disse vedtakene som er ganske inngripende. Det er helt avgjørende når man driver en dyrehage at man driver dette på en profesjonell måte, sier Lervåg.

Les også: Dyrepark får kritikk etter kengurudød

Kenguruen er nå hos dyrlege
Kenguruen er nå hos dyrlege