Dyrepark får kritikk etter kengurudød

Flere kritiserer dyrepark-konseptet generelt, og Haugaland Zoo spesielt, på sosiale medier etter at kenguruen som rømte måtte bøte med livet.

Kenguruen er nå hos dyrlege

Kenguruen hos dyrlegen før den ble avlivet.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

«En kenguru hører hjemme i Australia, og slettes ikke i en dyrehage»

«du skulle aldri vært i en zoo ... men i det element du var født i»

Det er mange som har engasjert seg i saken om kenguruen som rømte fra dyreparken på Karmøy. Den var såpass skadet da den ble funnet at den måtte avlives. Kenguruens skjebne har fått mange til å kritisere dyreparkkonseptet og dyreparken på Karmøy. Kritikken har kommet både på NRK sine Facebook-sider og direkte til dyreparkeieren.

– Det er godt å høre at folk har fokus på dette. Ville dyr i fangenskap lever ikke et optimalt liv, sier veterinær og leder av NOAH, Siri Martinsen.

Siri Martinsen

Siri Martinsen fra dyrervernorganisasjonen NOAH er glad for at folk er kritiske til at dyr holdes i fangenskap.

Foto: Bente Isefjær

– Det er ikke første gang at historier om dyr som rømmer fra slike steder ender i tragedie.

Hun har fått med seg historien om kenguruen som rømte på Karmøy. Martinsen er enig med kritikerne som mener kenguruer ikke bør leve i fangenskap, i all fall ikke i Norge.

– Det er helt klart et moment når man har eksotiske dyr i fangenskap. Klimaet er uegnet.

Fått med seg kritikken.

Også dyreparkledelsen på Haugaland Zoo har fått med seg kritikken.

– Ja det har vært noen som har ringt og vært kritiske. Vi har også fått med oss det som står på Facebook, sier dyreparkeier Bernt Kai Velde.

Bernt Kai Velde

Dyreparkeier Bernt Kai Velde.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Hva synes du om det?

– Det vil alltid være sånn. Noen er motstandere av dyr i fangenskap, men det har vært dyr i fangenskap så lenge det har vært folk.

Mye oppmerksomhet

Velde er imidlertid klar på at oppmerksomheten har tatt på.

– Det har vært hektisk. Litt mye sirkus som jeg kunne har vært foruten. Jeg forstår at folk synes det er spennende når de ser noe sånt i naturen. Du tror ikke at du skal se kenguruer på vei til jobb.

Facebookkenguru

Dette er starten på Facebook-tråden etter posten om kenguruens død.

Foto: Skjermdump / NRK

Han tror oppmerksomheten kan ha vært en medvirkende årsak til at utfallet ble som det ble.

– Stress kan gå utover immunforsvaret. Når den kom til et sted den ikke var vant med så ble den stresset, og det kom folk som den ikke kjente som stresset den opp.

Skadedyr

Velde er klar over at mange mener at kenguruen aldri burde vært i fangenskap eller i Norge i det hele tatt.

– Jeg vil minne om at kenguruer blir sett på som skadedyr i Australia. Der er det skuddpremie på dem.

– Men har kenguruene det bra i Norge, med norsk klima. Det er flere som er bekymret for det?

– Kenguruer har det helt topp. De har dem i dyreparker i hele Europa. Denne saken fikk et utfall vi absolutt ikke ville ha. Det er tragisk. Vi er glade i dyrene våre, sier Velde.

Tragisk

Haugaland Zoo, som dyreparken heter, har nå fire kenguruer igjen.

– Hvor stor plass har de å være på?

– 2,5 til 3 mål, sier Velde.

NOAH-leder Siri Martinsen synes ikke 2,5 til 3 mål høres mye ut for kenguruer, men sier at det finnes dyreparker som er verre enn de man har i Norges.

– Men Norge skiller seg ikke ut positivt heller. I denne saken er det også et tilleggsmoment. Hvis det er slik at kenguruen skadet seg på piggtråd, bør man finne ut hvem grunneieren er og anmelde vedkommende. Det er ulovlig å la piggtråd ligge å slenge, nettopp fordi dyr kan skade seg.