NRK Meny

Mangel på spesialistar

Kun halvparten av pasientane med eteforstyrring ved Stavanger universitetssjukehus får behandling av spesialist, det syner tal frå sjukehuset. I fjor fekk om lag 400 personar med eteforstyrring hjelp ved SUS. 224 av desse fekk ikkje hjelp av ein lege med kompetanse på sjukdommen.