Hopp til innhold

Utenlandske arbeidstakere bodde på hemsen i garasjen

Mens forholdene blir stadig bedre for sesongarbeidere i de store landbruksbedriftene, er det fortsatt ille hos mange av de små. – Vi fant feil hos sikkert 90 prosent av de kontrollerte, sier branninspektører.

Oppe på hemsen i garasjen bodde sesongarbeidere hos en bonde på Jæren. Hos en annen var kjøkkenavdelingen brannfarlig.

Oppe på hemsen i garasjen bodde sesongarbeidere hos en bonde på Jæren. Hos en annen var kjøkkenavdelingen brannfarlig.

Foto: Rogaland brann og redning IKS

– Mange bønder er litt irriterte på at nabobonden har innkvartert arbeidsfolk som de gjerne både betaler dårlig og innkvarterer dårlig.

De sier branninspektør Øyvind Nermoen i Rogaland brann og redning IKS.

De to siste somrene har han og kollegaer reist fra gård til gård i Rogaland. De kontrollerer boforholdene til sesongarbeidere. Ofte fikk de tips om å sjekke en annen gård.

Branninspektørene Øyvind Nermoen og Knut Erik Reinsnos ved Rogaland Brann og redning IKS

Branninspektørene Øyvind Nermoen og Knut Erik Reinsnos ved Rogaland Brann og redning IKS

Foto: Hilde Torgersen

– De to siste årene har vært veldig nedslående. Vi har ikke ført statistikk, men jeg tror kollega Knut og jeg trygt kan si at det er feil knyttet til brannsikkerhet på 90 prosent av innkvarteringsplassene.

Nermoen viser til at de har funnet overnattingssteder i gamle brakkerigger, campingvogner, hems i garasjer, i låver og under låvebro.

Det mangler røykvarslere og slukkemiddel. Det er åpenbare feil ved elektriske anlegg. Det er også registrert muggsopp flere steder. Internkontrollen er ofte helt fraværende.

Til og med i den falleferdige brakken foran på bildet, bodde det sesongaberidere.

Boforhold for utenlandske arbeidstakere

Foto: Rogaland brann og redning
Rogaland brann og redning IKS har dokumentert avvikene de har funnet på gårdsbruk i Rogaland gjennom bilder. Til og med i den falleferdige brakka bodde utenlandske arbeidstakere.

– Dette gjelder ofte små bruk der noen få sesongarbeidere sirkulerer mellom bøndene.

Bredt samarbeid

Foreløpig er det bare A-krimsenteret i Stavanger som har kontrollert landbruket på denne måten her i landet. Så langt er 21 gårdsbruk i Rogaland kontrollert.

A-krim er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Nav, politiet, skatteetaten og kemneren i Stavanger. I kontrollen av landbruket har også brannvesenet vært med.

Kontrollen viser en positiv utvikling hos de større produsentene med mange sesongarbeidere.

Hege MOberg, talsperson for Akrimsenteret i Stavanger

Hege Moberg, talsperson for A-krimsenteret i Stavanger

Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

– Det er ordnede forholde hos produsentene vi har kontrollert, sier Hege Moberg, som er talsperson for A-krimsenteret i Stavanger.

Bondelaget har hatt kampanjer

– For å være klinkende klar, vi er svært opptatt av at alle overholder regelverket uansett hvilken type produksjon en har.

Det sier organisasjonssjef i Rogaland bondelag, Irene Tjøstheim.

Hun mener likevel at det generelle inntrykket er at grøntprodusentene er svært profesjonelle, og tar godt vare på sine sesongarbeiderne. Spesielt med koronatiltakene har bøndene strukket seg langt for å få inn sine faste arbeidere.

Vil kontrollere landbruket på Østlandet

Arbeidstilsynet sjekker på gårder de får tips om utfordrende forhold. Når det gjelder større tilsyn, står Østlandet for tur.

Borghild Lekve

Borghild Lekve er leder for A-krim i Arbeidstilsynet i Norge

Foto: Silje Thalberg / NRK

Leder for A-krim i Arbeidstilsynet i Norge, Borghild Lekve, sier de generelt sett ser gode arbeidsforhold hos de store produsentene.

– Men vi ser brudd på regelverket også der. Vi reagerer på blant annet dårlig innkvartering, brudd på regelverket om arbeidstid og lønn.

A-krim har fokus på landbruket, men situasjonen generelt er ganske god, mener Lekve.