Hopp til innhold

Må bli bedre på farlig gods

ConocoPhillips har for dårlige rutiner når det gjelder frakt av farlig gods med helikopter. Det mener Luftfartstilsynet.

Luftfartstilsynet avdekket flere tilfeller der ConocoPhillips verken hadde merket eller gitt melding om farlig gods. Fartøysjefen ble ikke informert om at godset som ble fraktet var farlig.

- Det ble sendt ting fra plattform med helikopter til land som ikke var merket i henhold til bestemmelsene, sier avdelingsinspektør i Luftfartstilsynet Gudmund Taraldsen.

Flysikkerheten i fare

Tilsynet ser svært alvorlig på hendelsene og ber ConocoPhillips sette i verk tiltak umiddelbart.

- Det kan være at gods blir håndtert på en måte som gjør at det kan være fare for flysikkerheten, sier Taraldsen.

Misforståelse

Pressetalsmann i ConocoPhillips, Kurt Mikkelsen, sier det hele dreier seg om en misforståelse og at det ikke dreide seg om farlig gods, men feil merking.

- Dette som Luftfartstilsynet refererer til er helt ufarlige vann- og biologiske prøver som har vært feilmerket som farlig gods. Men uansett er dette et brudd på våre rutiner, og vi ser alvorlig på det, sier Mikkelsen.

Følge reglene

Helikopterpilotene skal ha beskjed om gods som er merket som farlig. Det fikk de ikke og ConocoPhillips vil nå skjerpe rutinene.

- Vi vil be de involverte partene om å følge de reglene som gjelder forsendelse av farlig gods. Vi vil henvise til gjeldende internasjonale forskrifter, sier avdelingsinspektør i Luftfartstilsynet, Gudmund Taraldsen.