Hopp til innhold

Skoleskyssen møter ikke opp i tide – Lykke (13) har gått glipp av verdifull undervisning

I flere måneder har familien til Lykke Brogeland Birkedal (13) vært nødt til å ofre store deler av hverdagen. Ved flere anledninger har ikke skoleskyssen dukket opp.

Lykke sammen med pappa Gunnar Birkeland, som er på vei til taxien som skal kjøre henne til skolen.

Hver morgen skal Lykke leveres til taxien som skal kjøre henne til skolen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jeg synes at det er veldig dumt å starte morgenen på den måten.

Dette sier Lykke Brogeland Birkeland (13). Hun har nedsatt funksjonsevne, noe som gjør at hun har krav på skyss til skolen. Men siden august i fjor høst har skysstilbudet til Lykke vært langt fra optimal, både for henne selv og familien.

De har stadig vekk opplevd at taxien ikke har kommet i tide eller ikke har kommet i det hele tatt, noe som har ført til at Lykke har gått glipp av mye verdifull skoletid.

– Mamma og pappa har ofte vært frustrerte over denne situasjonen. Jeg har hørt mange sinte samtaler i telefonen og for skolen har også dette vært vanskelig, sier hun.

Lykke på skolen.

Lykke trives på skolen og synes det er trist at hun har gått glipp av skoletimer, som følge av problemene med skyssen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Uholdbar situasjon

Pappa Gunnar Birkeland bor på Tjelta i Sola kommune, som er en knapp halvtimes kjøretur fra skolestedet. Både han og mamma Kirsti som er bosatt i Stavanger, har ofte vært nødt til å bruke tid og krefter selv for at Lykke skal komme helskinnet til og fra skolen på Tjensvoll.

– Hele situasjonen har blitt uholdbar. Vi har store utfordringer med dette her og det er uten tvil noe som preger vår hverdag, sier Birkeland.

Birkeland opplever også at den manglende kommunikasjonen blant noen sjåfører har skapt en utrygghet hver morgen. Han mener dette også har gått innpå Lykke.

– De dagene Lykke er hos meg, vet jeg at det er en viss sjanse for at jeg ikke får gjort avtaler i den tiden når hun skal bli kjørt til og fra skolen, sier han.

Gunnar Birkeland hjemme hos seg selv.

Gunnar Birkeland er oppgitt over situasjonen som familien har måttet stå i siden i høst.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ikke alene

Birkeland sendte i høst ut en e-post til Statsforvalteren i Rogaland, Kolumbus, Norgestaxi og skolens administrasjon for å fortelle om situasjonen og de er ikke alene.

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) har kartlagt lignende situasjoner blant sine medlemmer landet over.

– Dette er et landsdekkende problem, hvor vi har sett lignende hendelser som dette landet over, sier leder Annette Jensen.

NRK Sørlandet har blant annet omtalt en lignende sak.

Hun påpeker at dette mest av alt går utover de familiene som har behov for hjelp.

– Dette gjør jo at familier som har behov for hjelp må gjøre ting på egen hånd. Dette kunne de vært foruten, sier Jensen.

Riksrevisjonen kom også i høst med en rapport som avdekker en alvorlig svikt i offentlige helsetjenester for barn med nedsatt funksjonsevne, noe som gjør at familier med stort behov for hjelp må bruke mye tid og krefter på å skaffe den selv.

– Dypt beklagelig

Kolumbus har ansvaret for å skaffe drosje til de som har krav på det. De har avtaler med flere taxiselskap, og sier de har hatt utfordringer med Norgestaxi – som har 200 slike avtaler i Rogaland.

I et intervju sist uke sa den nylig avgåtte kommunikasjonssjefen i Kolumbus, Grethe Skundberg, at hun trodde disse problemene var ordnet opp i.

– Vi hadde tett oppfølging med Norgestaxi i fjor høst og ga klar beskjed om at dette ikke var bra nok. Vi ble den gangen lovet at de skulle ta tak i det, og siden det har vi ikke fått meldinger om at tjenesten ikke fungerer som den skal, sa Skundberg.

Grethe Skundberg, kommunikasjonssjef i Kolumbus

Grethe Skundberg, som var kommunikasjonsdirektør i Kolumbus frem til søndag, sier at Kolumbus hadde tett oppfølging med Norgestaxi i høst og trodde problemene de hadde da var ordnet opp i.

Foto: Kolumbus

Også driftssjef ved Norgestaxi, Håkon Røkke Christiansen sier i en e-post til NRK at det har vært en utfordrende periode for Norgestaxi Stavanger i kjølvannet av den siste runden av gjenåpningen av samfunnet.

Covid har forårsaket et betydelig tap av antall biler og sjåfører, slik at kapasiteten har vært betydelig svekket. Dette har skapt utfordringer for skolekjøringskontrakten, noe vi har forsøkt å løse med kjøp av eksterne tjenester, sier Christiansen.

Han legger til at de i det siste har klart å normalisere kapasiteten og at transporten nå går bedre. Men at hovedutfordringene likevel har kommet under nye restriksjoner.

Christiansen synes det er trist at alle disse problemene har gått utover skoleskyssen til Lykke.

Det er dypt beklagelig at Lykke spesielt har vært utsatt for forsinkelser. Det skal ikke være slik at Lykke og familien skal lide for våre utfordringer. Vi arbeider med kontinuerlige forbedringer og ser nå spesielt på situasjonen til Lykke, slik at hun får den tjenesten hun skal ha, sier han.

Lykke er på vei til taxien, som skal kjøre henne hjem fra skolen.

Lykke er ferdig på skolen og taxien er på plass for å kjøre henne hjem.

Foto: Pål Solli Paulsen / NRK

Har det tøft nok

Nå håper Birkeland sammen med resten av familien at Norgestaxi ordner opp.

– Det er tross alt en grunn til at Lykke har skoleskyss, og hverdagen hennes er jo utfordrende nok fra før.