LUFTFARTSTILSYNET INNFØRER FORBUD

Luftfartstilsynet har utstedt et flygeforbud for helikoptertypen EC225L, typen som var innblandet i ulykken utenfor Bergen i dag. Forbudet gjelder inntil videre for norskregistrerte fartøy og operasjoner innenfor norsk område.