Lekkasjen på Statfjord A stanset

Lekkasjen på Statfjord A er stanset og utpumpingen av oljeholdig vann ut i Nordsjøen over. De 156 personer som ble evakuert fra oljeplattformen er på vei tilbake igjen.

Statfjord A
Foto: Nis Refner

Det lekket olje og gass fra en av lagertankene i ett av de tre plattformbenene (utstyrsskaft) og ut og opp i selve benet.

Dette skal egentlig ikke skje og medfører stor eksplosjonsfare for selve plattformen. StatoilHydro pumpet derfor oljen og vann fra lagertanken og direkte ut i sjøen for å få væskemengden under lekkasjepunktet og redusere eksplosjonsfaren.

Lekkasjen ble oppdaget litt før 6.30 i morges.

Utpumpingen ble etter noen timer stanset fordi lekkasjen fra lagertanken er minsket, og ved 13.30-tiden kom beskjeden om at lekkasjen var helt stanset.

Det er ballastvann nederst i lagertankene. Selskapet opplyser at det ble pumpet ut til sammen rundt 1200 kubikkmeter med oljeholdig vann.

Norsk Oljevernforening for operatørselskap er på plass oljevernutstyr for å samle opp det som har blitt pumpet ut.

Det ligger nå en tynn oljefilm på rundt 3 kvadratkilometer på havoverflaten. Det er noen tykkere oljefeflekker rundt plattformen.

Værforholdene på Statfjord-feltet er bra.

Se video: Lekkasje på Statfjord A

Evakuert

Til sammen ble 156 personer ble evakuert. To Sea King-helikoptre og to sivile helikoptre fløy mannskapene over til naboplattformene Statfjord B og Statfjord C.

Rundt 60 personer ble igjen for å håndtere beredskapsoppgavene.

De evakuerte er på vei tilbake til plattformen lørdag ettermiddag.

- Vi er begynt å ta tilbake de evakuerte, men jeg vet ikke når alle vil være på plass igjen, sier informasjonssjef Gisle Johanson i StatoilHydro til NTB.

To personer ble eksponert for gassen som lekket ble sendt til Statfjord B-plattformen etter å ha fått tilsyn av helsepersonell.

StatoilHydros beredskapsorganisasjoner i Bergen og Stavanger er mobilisert for å bidra med teknisk støtte og lede arbeidet.

Selskapet har også etterspurt statlig bistand.

Kystverket sender fly og et kystvaktfartøy til området for å bidra til overvåking av området.

Opprenskning etter Statfjord A-utslipp, fartøyet Havila Troll

Opprenskning etter etter utslippet. Fartøyet Havila Troll fikk ut lensene kjapt.

Foto: Nis Refner, Danmarks Radio

Vedlikeholdsarbeide

Produksjonsstansen på Statfjord A berører også feltene Snorre A og Vigdis, for olje fra disse går videre til Statfjord A og prosesseres der.

Oljen fra Vigdis kan rutes om til installasjonen på Gullfaks-feltet, dette kan eventuelt gjøres fra mandag av. Snorre blir rammet så lenge Statfjord A er stengt.

- Vi kommer ikke til å gjenoppta produksjonen, før vi vet at alt er trygt, sier informasjonsdirektør Aanestad.

Per nå har de ingen tidsanslag på dette, men det vil trolig ta flere dager.

Skulle hindre fremtidige lekkasjer

Det var under arbeid med et rør på plattformen at det oppsto lekkasje i ett av de tre plattformskaftene. Hele Statfjord-feltet er under ombygging, for å legge om fra olje- og gassproduksjon til ren gassproduksjon.

Arbeidet som førte til lekkasjen på Statfjord A i dag tidlig skulle egentlig hindre fremtidige lekkasjer. Lagertanken var ikke lenger i bruk til råolje, og derfor skulle arbeiderene stenge av et rør for å hindre at det ble problemer seinere. I stedet førte altså arbeidet til at oljeblandet vann strømmet inn i plattformbeinet.

Fornøyd og ikke fornøyd

– Vi er fornøyd med de tiltakene som operatøren, StatoilHydro, har satt i verk, sier pressekontakt Kristin Hoffmann i Petroleumstilsynet til NTB.

Les: - Må få konsekvenser for StatoilHydro

Statfjord A ligger langt ut i Nordsjøen, på høyde med Florø. Deler av feltet befinner seg på norsk kontinentalsokkel, andre delen på britisk sektoren.

I fjor, 12. desember 2007, skjedde det nest største utslippet i norsk oljehistorie fra Statfjord A.

Brudd i en lasteslange førte til at 4400 kubikkmeter råolje gikk rett ut i havet. Utslippet ble først også oppdaget da dagslyset kom.

StatoilHydro fikk massiv kritikk og flere pålegg fra petroleumsmyndighetene etter utslippet.

Les: StatoilHydro slaktes etter utslipp

Pårørende kan kontakte StatoilHydro på telefonnummer 800 50020.

Flere nyheter fra Rogaland