Normal

Lege diktet opp diagnoser for å svindle staten

En lege fra Egersund må i fengsel i åtte måneder for å ha misbrukt sin stilling. Han sendte inn 818 falske refusjonskrav til Helfo, og må betale tilbake 600.000 kroner.

«Norsk helsevesen har utfordringer med begrensede økonomiske ressurser. Tiltalte har urettmessig forsynt seg av en pengekilde som allerede i utgangspunktet er for liten til å sikre brukerne et rimelig godt helsetilbud.»

Dommen fra Dalane tingrett slår hardt ned på den 48 år gamle mannen som har jobbet som lege i Eigersund, Fitjar, Mo i Rana, Fagernes og Danmark.

Han sendte inn 818 refusjonskrav for konsultasjoner med pasienter som ikke hadde funnet sted, eller var uriktige, fra oktober 2005 til desember 2011. Dermed fikk han urettmessig utbetalt 456.147 kroner fra staten.

«Fare for liv og helse»

I tillegg mener retten at han satte pasienter i fare ved å stille uriktige diagnoser som skulle utløse refusjon:

«Tiltalte la inn fiktive diagnoser på pasienter som var intetanende om dette. Selv om tiltalte har forklart at han som hovedregel stilte diagnoser som pasientene hadde fått ved tidligere besøk på legevakten, er ikke retten i tvil om at tiltaltes handlinger, hvorved han registrerte uriktige diagnoser for en lang rekke pasienter, potensielt kunne medført fare for pasientenes liv og helse.»

Derfor ble legen dømt til 10 måneders fengsel for å ha misbrukt sin stilling. To måneder av straffen er gjort betinget, og han må dermed sone åtte måneder av straffen i fengsel. Han er også dømt til å tilbakebetale 607.779 kroner til statskassen.