NRK Meny
Normal

Lavere boligpriser i Stavanger

Boligprisene i oljebyen sank i juni. Prisene utvikler seg svakere enn i landet for øvrig.

Boliger Stavanger

Av de større byene er det Stavanger og Kristiansand som har svakest prisutvikling, begge med en nedgang i juni på 0,7 prosent og en 12 måneders nedgang på 2,9 prosent.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Boligprisene i Stavanger var 0,7 prosent lavere i juni enn i mai 2014.

– Dette regner vi som en normal prisutvikling for juni å være, opplyser Eiendom Norge i en pressemelding.

Prisene utviklet seg svakere enn landet for øvrig, som samlet viste en nedgang på 0,5 prosent.

– Vi har et velfungerende boligmarked i god balanse. Etter at prisene steg en del i første kvartal, har prisutviklingen flatet ut i andre kvartal. Vi forventer at utflatingen fortsetter ut året, noe som vil være en sunn utvikling, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Svakere utvikling enn resten av landet

Prisene i Stavanger har de siste 12 månedene falt med 2,9 prosent. Regionen har en svakere prisutvikling enn landet for øvrig, hvor boligprisene har gått opp med 1.1 prosent i samme periode.

– Denne avdempingen i markedet må sees i sammenheng med at boligprisveksten de senere årene har vært betydelig sterkere i Stavanger og Rogaland enn i resten av landet, heter det i pressemeldingen.

3,3 millioner er gjennomsnittspris

Det ble i juni måned solgt 266 boliger, en oppgang på hele 8,6 prosent sammenlignet med 2013. Salget hittil i 2014 er på 1.543 boliger, som er en oppgang fra i fjor på 5,8 prosent.

Gjennomsnittlig formidlingstid i juni er 31 dager mot 33 dager i gjennomsnitt i Norge under ett.

Gjennomsnittsboligen i Stavanger kostet kroner 3.329.525,-.

– Boligmarkedet i Stavanger bærer preg av å være i god balanse. Til tross for en mindre prisnedgang absorberer etterspørselen den store tilbudssiden, opplyser Eiendom Norge.