Hopp til innhold

Her ber elevene sammen hver eneste morgen

På få år er antall kristne grunnskoler dobla i Norge. Rektor mener foreldre vil skåne barna sine fra dagens «ukristne» skoler.

Kristen friskole

Lærer Ida Frøvik underviser elever på første og andre trinn i samme klasserom. Hver morgen starter med andakt, bønn og sang.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

«Fader vår, du som er i Himmelen ...»

Hver morgen starter elevene ved Jærtun Lutherske friskole på Jæren med bønn, andakt og sang. Dagen avsluttes med velsignelse eller en salme.

Faget KRLE (kristendom, religion, livssyn, etikk) finnes ikke her. Skolen har et eget fag som heter kristendom, og andre religioner blir omtalt i faget samfunnsfag. Andre fag på skolen er også preget av et kristent verdensbilde.

Ole Andreas Meling

Rektor ved Jærtun, Ole Andreas Meling.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Ifølge rektor Ole Andreas Meling ønsker foreldrene å skåne barna fra dagens «ukristne» skole.

– Det var foreldre som tok initiativ til å starte skolen i 2001. Foreldre som hadde et sterkt ønske om en skole med mer kristendom, sier han.

Skolen på Bryne er godkjent av departementet, og får støtte fra staten som utgjør 85 prosent av støtten en offentlig skole får for samme antall elever.

Flest på Vestlandet

Antall kristne grunnskoler for barn og unge har økt kraftig de siste årene. En reaksjon på at den offentlige skolen er mer sekulær og flerkulturell, mener rektoren.

– Det har skjedd en stor, radikal samfunnsutvikling. Norge har på mange måter skifta et offisielt livssyn. Avstanden fra det kristne ståstedet øker, sier Meling.

Det er i dag 82 kristne grunnskoler i landet, ifølge Utdanningsdirektoratet. Nærmere halvparten av disse er etablert i løpet av de siste sju årene (se oversikt nederst i saken). I samme periode er kun sju skoler avviklet.

Vestlandet skiller seg ut med den største andelen kristne barne- og ungdomsskoler. I Rogaland går over 1000 barn på kristen friskole.

Ti skoler er etablert i Hordaland. Øverst troner Rogaland med 13 kristne skoler for barn, og en ny er planlagt til neste år.

Elever kristen privatskole

Elever i 1. og 2. trinn ved Jærtun Lutherske friskule på Bryne i Rogaland. Hver morgen er det satt av tid til samling med sang og bibelord.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Turbulent rundt ny kristen skole

Kongstun kristne friskole skal etter planen åpne i Gjesdal høsten 2018, til tross for stor lokal motstand i kommunen. Flertallet i kommunestyret ønsket ikke en kristen skole velkommen. Enkelte politikere har vært prinsipielt imot, mens andre har frykta for konsekvensene et privat alternativ har for den offentlige skolen.

– I dagens samfunn, er det å gå i feil retning ved å etablere egne leirer basert på religion?

– Jeg er for så vidt enig i det, men tror likevel dette er et fint supplement. Fellesskolen er bra, men det er et stort trøkk på de kristne verdiene. Det ønsker jeg å skåne barna fra, sier rektor ved Kongstun, Tom Børge Frøvik.

Utdanningsdirektoratet har gitt skolen grønt lys.

Frode Fjeldsbø

Ordfører i Gjesdal, Frode Fjeldsbø (Ap).

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Vi ønsker å ha en god fellesskapsskole i kommunen. Også i bygdene. Hva vil skje med skolene på de mindre stedene i kommunen dersom mange elever bytter? spør ordfører i Gjesdal, Frode Fjeldsbø (Ap).

Ordføreren er kritisk til at lokalpolitikere ikke har mer å si i saker som dette.

– Vi kjenner lokalsamfunnet bedre enn nasjonale myndigheter, sier Fjeldsbø.

Kristne friskoler i Norge (grunnskole)

Østfold

Buen Kristne Skole

ca. 60 elever

Olavsborg Kristne skole

Torderød skole

ca. 80 elever

Akershus

Grunnskolen Oslo Kristne Senter

ca. 220 elever

Hoppensprett Akademiet

ca. 145 elever

Hoppensprett Barneskole Brårud

ca. 20 elever

Lørenskog Friskole

ca. 100 elever

Oslo

Kristelig Gymnasiums (KG) ungdomsskole

ca. 450 elever

Ryenberget skole

ca. 175 elever

St. Sunniva Skole

ca. 540 elever

Østmarka Skole

ca. 100 elever

Hedmark

Hedemarken friskole

ca. 165 elever

Oppland

Engesvea Skole

ca. 40 elever

Buskerud

Rosendal skole

ca. 100 elever

Tyrifjord Barne- og ungdomsskole

ca. 40 elever

Vestfold

Bjerkely skole

ca. 55 elever

Elihu Kristne Grunnskole

ca. 100 elever

Granly Skole

ca. 220 elever

Kongshaugen kristne grunnskole

Moe skole

ca. 140 elever

Mokollen skole

ca. 80 elever

Telemark

Grenland kristne skole

ca. 75 elever

Sauar friskole

ca. 40 elever

Skauen kristelige skole

ca. 180 elever

Aust-Agder

Drottningborg ungdomsskole

St. Franciskus skole

ca. 240 elever

Vest-Agder

Lyngdal Kristne Grunnskole

ca 180 elever

Oasen skole Birkelid

ca. 230 elever

Oasen skole Mandal

ca. 20 elever

Oasen skole Strømme

ca. 20 elever

Oasen skole Vågsbygd

ca. 15 elever

Vigmostad Privatskole

ca. 35 elever

Rogaland

Danielsen Ungdomsskole Haugesund

ca. 75 elever

Danielsen Ungdomsskole Karmøy

ca. 170 elever

Gamleveien skole

ca. 40 elever

Jærtun Lutherske Friskule

ca. 100 elever

Kristen Friskole Klippen (KFskolen Jørpeland)

ca. 80 elever

Kristen Friskole a/s (KFskolen)

ca. 100 elever

Sandnes Friskole

ca. 120 elever

Stavanger Kristne Grunnskole

ca. 130 elever

Sørhåland barneskole

ca. 105 elever

Tryggheim Forus Barne- og Ungdomsskole

ca. 150 elever

Tryggheim skular, ungdomsskulen

ca. 200 elever

Tryggheim Strand

ca. 30 elever

Vatneli skole

ca. 65 elever

Hordaland

Bergen Kristne Grunnskole

ca. 220 elever

Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra

ca. 400 elever

Danielsen Ungdomsskole Bergen

ca. 270 elever

Danielsen Ungdomsskule Frekhaug

ca. 140 elever

Danielsen Ungdomsskule Osterøy

ca. 90 elever

Hamre Grendaskule

Møllebakken skole

ca. 60 elever

Nordhordland Kristne Grunnskole

ca. 115 elever

Norheimsund Friskule

ca. 30 elever

St. Paul skole

ca. 340 elever

Sogn og Fjordane

Ingen kristne grunnskoler

Møre og Romsdal

Hundeidvik Privatskule

ca. 40 elever

Molde Friskole

ca. 55 elever

Møre barne- og ungdomsskule

ca. 140 elever

Møre barne- og ungdomsskule Skodje

Møre ungdomsskule

ca. 110 elever

Torvikbukt skule

ca. 40 elever

Sør-Trøndelag

Nidelven Skole

ca. 40 elever

Trondheim kr. grunnskole - Tomasskolen

ca. 100 elever

Vollan skole

ca. 30 elever

Øya ungdomsskole

ca. 60 elever

Nord-Trøndelag

Bjørkly skole

ca. 75 elever

Fagerhaug Kristne Skole

ca. 100 elever

Rostad skole

ca. 5 elever

Vårtun Kristne Oppvekstsenter

ca. 120 elever

Nordland

St. Eystein skole

ca. 80 elever

Troms

Ekrehagen skole

ca. 80 elever

Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole

Nordborg skoler, avd. ungdomsskole

Straumfjordnes skole

ca. 70 elever

Finnmark

Alta Kristne Grunnskole

ca. 100 elever