Hopp til innhold

Krematoriemangel i Norge: Kan ta måneder før avdøde får urnenedsettelse

I Norge finnes det 26 krematorier. Det er for få, ifølge Norsk Kremasjonsstiftelse.

Krematoriet

Kister fra Haugesund må enten sendes til Odda, eller her til Stavanger, for kremering.

Foto: Ingvild Taranger / NRK

Når saken først ble publisert skrev NRK at det kan ta måneder før avdøde blir kremert. Det stemmer ikke. Det kan ta flere måneder før avdøde får urnenedsettelse. Endringen ble gjort 10:15 mandag 30.01.2023.

– De pårørende er oppgitt, og synes kanskje prosessen med at de avdøde blir fraktet inn på en bårebil inn til Odda, ikke er en verdig måte å gjøre dette på.

Det sier seremonileder ved humanistiske bisettelser i Haugesund, Tor Inge Vormedal.

Han forteller til NRK at det kan ta flere måneder før de avdøde får urnenedsettelse.

– For de pårørende kan det kjennes som en belastning når de må vente så lenge.

I Haugesund og de omkringliggende kommunene, må kremasjonen enten utføres ved krematoriene enten i Odda, eller i Stavanger.

Begge er en to timers biltur unna.

Krematoriet

Krematoriet i Stavanger har begynt å motta kister fra Haugesund.

Foto: Ingvild Taranger / Nrk

For få krematorier

Det er 26 krematorier i Norge. Ingen i Haugesund.

Bjarne Kjeldsen er rådgiver i yrkesseksjonen for kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet. Han sier det er flere steder hvor mangel på krematorium er et stort problem.

– Vi tåler ikke en veldig stor økning i kremasjonsprosenten før man når et ganske tydelig tak.

For et drøyt år siden publiserte Norsk Kremasjonsstiftelse rapporten «Kremasjonsvirksomheten i Norge», skrevet av Kjeldsen. Ifølge rapporten er det ikke nok krematorier i Norge, hverken på kort eller lang sikt.

I store deler av Norge er kapasiteten enten for dårlig, eller avstanden til nærmeste krematorium for lang, hevder Kjeldsen.

– Når det allerede er et problem i mindre strøk, kan man se for seg at dette kommer til å bli et problem i middels befolkede områder på kort tid, sier Kjeldsen.

Statistikken viser at nær halvparten av de som dør i Norge, blir kremert. Dette er et byfenomen. I Oslo i 2021 ble tre av fire døde, kremert.

Hadde tilbudet vært bedre, hadde flere valgt kremasjon, tror Kjeldsen.

– Det kan være flere ting som fører til at folk velger bort kremasjon som gravferdsform, selv om det var det som i utgangspunktet var det mest naturlige valget.

Bjarne Kjeldsen

Bjarne Kjeldsen fra Fagforbundet mener det er for få krematorier i Norge.

Foto: KA / FOTO

Vil være behov for 76 prosent mer

Eldrebølgen vil føre til at antall døde per år vil øke de neste tiårene. I tillegg stiger antallet som ønsker kremasjon.

Dersom trenden i Norge følger Sverige, vil Norge ha behov for å kunne håndtere 50.000 kremasjoner årlig i 2060. Det er 76 prosent mer enn kapasiteten norske krematorier har i dag.

Også i Stavanger merkes den økte pågangen.

– Vi ser en stor økning. Fra 2021 til 2022 var det 25 prosent, men krematoriet i Stavanger har god kapasitet, sier kirkeverge i Stavanger kirkelige fellesråd, Rune Skagestad.

Men også han merker at kapasiteten bør økes. Tidligere mottok de kister fra Sør-Rogaland og Ryfylke. Nå mottar de fra hele Rogaland. Skagestad vil ha to ovner.

Både for å ivareta behovet i forhold til flere kremasjoner, men også at vi har regulære driftsstans for vedlikehold og lignende, og da vil det være nødvendig for å ha en jevn kremering i regionen.

Rune Skagestad, kirkeverge Stavanger Kirkelige Fellesråd

Kirkeverge Rune Skagestad mener kapasiteten i Stavanger per nå er god nok, men at den bør økes for å ta høyde for befolkningsveksten.

Foto: Ingvild Taranger / NRK

Planer om nytt krematorium

I Haugesund har kirkeverge Kjetil Nordstrøm både en visjon og konkrete planer for et nytt krematorium.

– Hvis jeg kunne velge på øverste hylle, ville jeg hatt et krematorium som har plass til å gjennomføre seremonier i tilknytning til kremasjonen. Og at det hadde vært mulig å gå rett fra seremonien til et restaurantområde hvor man kunne ha minnestund, sier Nordstrøm.

Det nye krematoriet vil ha en prislapp på 60 millioner kroner. Det er ikke sikkert at politikerne vil prioritere dette.

En avgjørelse kommer trolig i løpet av året.

– Status nå er at vi jobber med en mulighetsstudie, og prøver å tegne ulike alternativer som vi ønsker å sende til politisk behandling. På den måten får vi signal om hva politikerne ønsker at vi skal prioritere og jobbe med videre, sier han.

Kirkeverge Kjetil Nordstrøm

Kirkeverge Kjetil Nordstrøm har konkrete planer for et krematorium i Haugesund.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK