KOLLISJON I MÅLANDSDALEN

  • EITT KØYREFELT ER SPERRA:

    Eitt av køyrefelta er sperra etter trafikkulykka i Målandsdalen i Hjelmeland. Årsaka er at lasten frå lastebilen skal flyttast. Politiet har også beslaglagt førarkortet til føraren av personbilen som køyrde inn i lastebilen.

  • KOLLISJON I HJELMELAND:

    Ein personbil har køyrd inn i ein lastebil bakfrå i Målandsdalen i Hjelmeland. Føraren av personbilen er køyrd i ambulanse til Stavanger universitetssjukehus med ryggsmerter. Det er store materielle skadar på personbilen.