Kjørt i grøften

I Halseidvegen i Haugesund har et vogntog kjørt ut i grøften. Det er ingen trafikale problemer på stedet.