Kiss til Sandnes

Kiss spelar på Øster Hus Arena i Sandnes 20. juni neste år etter at avslutningsturneen blir utvida. Årsaka skal vere «stor etterspørsel» i samband med "End of the road world tour". Endeleg avslutning skal vere i New York 21. juli 2021.

Gene Simmons og Paul Stanley under en Kiss konsert i California, som en del av avslutningsturneen.
Foto: KEVIN WINTER / AFP