Slutt på kiss and fly, nå skal de ta bussen

Avinor fjerner den såkalte kiss and flytrafikken ved terminalen. 1/3 av bilkjøringen til og fra Sola er i dag familie og venner som kjører hverandre.

Kiss and fly forsvinner

Kiss and fly forsvinner

– Foreløpig går det en del busser til Stavanger. Det går og noen til Jæren. Vi har Jærlines, men det er for få tilbud. Vi håper at regionen samlet kan stable på beina et mye bedre tilbud, sånn at det er et reelt alternativ for passasjerene.

Lufthavnsjef Leif Anker Lorentzen innrømmer at bussen ikke er noe godt alternativ for passasjerer og de som følger dem til flyplassen i dag.

Kiss and fly fra flyterminalen har lange tradisjoner som en innarbeidet vane. Ingen annen flyplass her i landet har så mange kiss and flypassasjerer som Stavanger Lufthavn.

Leif Anker Lorentzen

Lufthavnsjef Leif Anker Lorentzen sier at Avinpor har store utbyggingsplaner på Stavanger lufthavn.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Kiss and fly bak bommer

Nå går det likevel mot vanskeligere tider for dem som skal kjøre venner og kjente, eller hente dem på flyplassen. Avinor har store utbyggingsplaner på Sola.

– Selve terminalen kommer til å bli trukket lenger ut på landsiden for å skape bedre plass både for avgang og for ankomst. Det blir et større areal for flere busser og drosjeoppstillingsplass mot den første parkeringshallen, sier Anker Lorentzen.

Dermed må Kiss And fly lenger vekk for å redusere trafikken. Det vil slå ut på miljøregnskapet for Avinor. Kiss and fly skal inn i parkeringshuset med sluser, og kanskje bom. Jærenpakke 2 vil ha bomring rundt hele flyplassområdet.

Flyplass

I Fremtiden må du trolig ta bussen når du skal følge venner og familie til flyplassen.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Bilen får mer enn 1000 nye parkeringsplasser på Stavanger lufthavn.

– Vi må bare erkjenne at det vil være en viss andel av de reisende som har behov for å kjøre selv og kunne parkere. Det må vi legge til rette for. Det er ikke noen alternativer til det.