Karmøy-prost fikk flest stemmer

Etter avstemmingsrunden i oktober står disse tre igjen som kandidater til ny biskop i Stavanger: Prost i Karmøy Helge S. Gaard, prorektor ved Misjonshøgskolen Bård Mæland og sokneprest i Birkeland (Bjørgvin) Ivar Braut. Biskopene og Stavanger bispedømmeråd skal gi sine anbefalinger til Kirkerådet. Kirkerådet skal på møte 7.-9. desember 2016 tilsette ny biskop i Stavanger bispedømme.