Kanskje ja til politisk reklame

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg behandler klagen fra TV-Vest i dag.

Per Fjeld og Kyrre Eggen

Det reises spørsmål i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg torsdag om det norske forbudet om politisk reklame er i strid med ytringsfriheten. Her multimedieredaktør i Aftenbladet multimedia, Per Fjeld, og advokat Kyrre Eggen fotografert unde en rettsak i Oslo tingrett i 2004 anlagt mot Staten ved Kultur- og kirkedepartementet.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

I 2003 fikk tv-kanalen bot for ha brudt Kringskastingsloven for å ha sendt politisk reklame for Pensjonistpartiet i Rogaland. Kringkastingsloven forbyr reklame for livssyn og politikk på norsk tv.

Pensjonistpartiet og TV-Vest nektet å betale boten. Saken havnet i retten og de har tapt i alle rettsinstanser helt opp til Høyesterett. Nå skal saken behandles i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

- Da vi tok avgjørelsen om at vi ville sende poltisk reklame, så var vi forberedt på at vi måtte ta saken helt til Strasbourg. Dette berører viktige prinsipper når det gjelder ytringsfriheten. Vi tror det er på høy tid å få gjort noe med det ikke minst utfra at utviklingen innen mediene har gått i en retning i det siste slik at loven er utdatert av den grunn, sier multimediadirektør Per Fjeld i Aftenbladet multimedia.

Den norske stat har innrømmet at forbudet mot tv-reklame er en begrensning av ytringsfriheten. Men de mener det lar seg forsvare fordi det er enda viktigere å beholde en nyansert og åpen politisk debatt som det heter. Det vil man ikke få, ifølge regjeringsadvokaten, hvis man kan kjøpe seg taletid på tv.

Menneskerettighetsdomstolen skal høre de to partene i formiddag. Dom er ventet i løpet av vinteren.

- Hvis vi skulle vinne frem så vet jeg ikke om det får så store konsekvenser for det politiske Norge. Men jeg tror at små partier som Pensjonistpartiet i et lokalvalg får en helt annen anledning til å komme til orde enn de ellers ville ha fått, sier Fjeld.

Flere nyheter fra Rogaland