Kan ta årevis å bygge hele nye SUS

I verste fall står hele det nye sykehuset i Stavanger ferdig først i 2040, skriver Stavanger Aftenblad. Det er en utfordring å finansiere hele sykehuset.

Første byggetrinn er godt i gang, og skal etter planen stå ferdig høsten 2024. For å begynne på byggetrinn 2 trenger sykehuset derimot høyere inntekter de neste åra.

Sykehuset finansieres 70 prosent gjennom lån fra staten, resten er midler fra egen drift.

Byggingen av nye SUS
Foto: Kaj Hjertenes / NRK