KAN SPRENGE IGJEN:

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap har opphevet vedtaket om stans av spregningsarbeid i forbindelse med Ryfastutbyggingen. Spregningsarbeidet ble stanset etter et uhell på Hundvåg 20. mai. Sprengningen er planlagt startet opp igjen neste uke.