Jordras i Suldal

  • STENGT ETTER JORDRAS:

    Veien mellom Suldalsporten tunnel og Nesflaten, på strekningen Suldal - Røldal, er stengt på grunn av jordras. For personbiler er det mulighet for omkjøring via Sauda.