Jobber for ferje over Høgsfjorden

Det er etablert et eget selskap, Høgsfjord Rutelag, som skal arbeide for fortsatt ferjedrift på Høgsfjorden når Ryfast åpner om tre år. Selskapet ønsker å få klarlagt rammevilkårene ved en eventuell drift av Høgsfjordsambandet. Det opplyser tidligere Forsand-ordfører Ole Tom Guse, som er pressetalsmann for Høgsfjord rutelag.