Ja til privat parkering på flyplass

Fylkesutvalget sa i dag ja til at Sandfærhus parkering kan opprette 750 private parkeringsplasser rett ved Stavanger lufthavn Sola. Vedtaket blei gjort med åtte mot sju stemmer, der KrF, Høyre og Frp utgjorde flertallet. Vedtaket innebærer et ja til økt areal til parkering på flyplassen, men ikke så mye som Avinor ønska.