NRK Meny

Inviterer til banksammenslåing

  • SANDNES SPAREBANK TIL EIKA:

    Forstanderskapet i Sandnes Sparebank bestemte i kveld enstemmig at banken slutter seg til sparebankalliansen Eika, i stedet for å gå i fusjon med Sparebank 1 SR-Bank. Med det slutter forstanderskapet seg til styrets forslag, og banken vil fortsette å drive som en selvstendig bank.

  • NEI TIL BANKSAMMENSLÅING:

    Sandnes Sparebank sier nei til sammenslåing med Sparebank1 SR-Bank, skriver Sandnes Sparebank i en pressemelding. Det var i går det ble kjent at SpareBank 1 SR-Bank ASA fremmer et tilbud og en invitasjon til drøftelser om sammenslåing med Sandnes Sparebank.

  • INVITERER TIL BANK-SAMMENSLÅING:

    SpareBank 1 SR-Bank ASA fremmer et tilbud og en invitasjon til drøftelser om sammenslåing med Sandnes Sparebank, skriver SR-Bank i en pressemelding. Styret i Sandnes Sparebank har innkalt forstanderskapet til møte 26. november, hvor blant annet bankens framtidige tilhørighet skal diskuteres.