Innstiller ferjesamband

  • TEKNISKE PROBLEMER:

    Ferjesambandet Stavanger-Tau blir kansellert 08.15 fra Stavanger og 09.00 fra Tau, som en følge av tekniske problemer. Sambandet var også innstilt 06.45 fra Stavanger og 07.30 fra Tau av samme grunn.

  • HURTIGBÅT FOR FERJE:

    Det blir satt inn hurtigbåt mellom Hjelmeland - Nesvik - Ombo, siden ferjesambandet nå er stengt. Hurtigbåten går skoleruta fra Hjelmeland klokka 14.45. Det er venta at sambandet åpner igjen rundt klokka 15.