Ingen reservekai for gassferjene

Når gassferjene overtar Boknafjord-sambandet fra nyttår, er det uten reservekaier. De nye ferjene kan bare gå til Arsvågen og Mortavika.

Gassferje på Boknafjorden gløymde å setja av bilar
Foto: Fjord 1

Når gassferjene overtar Boknafjordsambandet er det uten reservekai. De to nye gassferjene er så store at de ikke kan gå til andre havner enn Arsvågen og Mortavika. Dersom noe skjer med ett av disse stedene, er gassferjene ute av drift.  

Ingen reserve 

- Alle som kjenner Boknafjorden vet at det kan være kraftig vind og store bølger. Nå har ferjene Hanasand som reserve ferjekai. Men den passer ikke til de nye ferjene. Intensjonen var at Mekjarvik skulle bygges opp som reserve ferjekai for disse. Det er ikke gjort og det betyr at dersom vi får flere dager med stygt vær kan vi risikere at forbindelsen stopper. Dette er en av de viktigste veiforbindelsene i landet, sier stor stortingsrepresentant for Høyre, Bent Høie.

Fra 1. januar overtar Fjord1-selskapet ferjetrafikken på Boknafjorden. Etter hvert som ferjene er klare skal to nye store gassferjer trafikkere fjorden. Problemet er at de er så store at de ikke kan gå inn til andre kaier enn Arsvågen og Mortavika for å laste og losse biler.

Spør samferdselsministeren

Det er snakk om nye ferjer, ny teknologi og som oftast i januar, kraftige vinterstormer. Da trengs minst en reservekai å gå til, mener Bent Høie. Men den er foreløpig ikke på plass.

- Samferdselsministeren har et ansvar for å gi innbyggerne på Vestlandet et svar på hva som er deres back-up-plan.

- Finnes det alternativer i Rogaland?

- Som jeg ser det nå er det ikke noe alternativ. Det bekymrer meg.  Jeg mener spørsmålet må føre til at samferdselsministeren griper fatt i dette før ferjene settes inn, sier Høie.

Ministeren har nå en uke på seg til å svare på spørsmålet.