Hopp til innhold

På stedet hvil for oljeindustrien

Ingen opptur og ingen nedtur, oljeindustrien må jobbe mot lave oljepriser og kostnader for å holde seg der de er i dag. Det er prognosene fra Oljedirektoratet.

Statfjord B oljeplatform

Statfjord B er en av plattformene som fremdeles har mange år foran seg. Og selv med noen nye utbygginger på vei, er det nesten på stedet hvil for investeringer og produksjon på norsk sokkel.

Foto: Knut Nedrås / Scanpix

– Jokeren i 2014 var det raske fallet i oljeprisen, sammen med kostnader så skaper dette uro og gjør det krevende å se inn i fremtida, sa oljedirektør Bente Nyland da hun la frem Olje-Norges regnskap og fremtidstanker i dag.

Nyland, og Oljedirektoratet, som tidligere har vært veldig optimistiske med tanke på oljevirksomheten i Norge, var dermed litt mer pessimistiske med tanke på fremtida i presentasjonen av Sokkelåret. Stikkordene var utflating, ingen topp og ingen bunn.

Bente Nyland

Bente Nyland var opptatt av kostnader og oljepris da hun la frem Oljedirektoratets prognoser for årene fremover.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Det er fremdeles høye kostnader og oljeprissjokket som gjør at de ikke ser noen store oppturer med det første.

– Vi kan ikke utelukke fall i investeringer om oljeprisen holde seg lav, sier Nyland.

Hopp i oljepris

Til tross for at oljeprisen gjorde et stort hopp i går, ligger den fremdeles under 50 dollar fatet. Likevel er det en tung pris å kjempe mot for flere felt som planlegges å bygges ut. Nyland påpekte at det forventes av selskapene at de jobber for å gjøre utbygging av funn mer lønnsomt.

Flere oljeleverandørselskaper har allerede måttet kutte kraftig, og Nyland tror det fremdeles vil være behov for å kutte kostnader ved utbygging. Det kan bety at flere oljeserviceselskaper må effektivisere og eventuelt kutte.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank, utdyper for NRK at allerede har en del av disse selskapene klart å kutte med 15–20 prosent. Og flere av selskapene har begynt å levere til andre sektorer.

Få utbyggingsplaner

Til tross for krisevarsel så er det fremdeles høy aktivitet på norsk sokkel, understreket Nyland. Men håpet om at de skulle få inne en rekke søknader om utbygging av felt i fjor og i år, har blitt knust med kun en søknad levert til nå. Nå ventes det på Johan Sverdrup som kommer i februar.

– Det var skuffende at det bare ble levert inn en plan for utbygging i slutten av året. Det ser ut til at oljepris, og kostnader har skapt betydelig usikkerhet, sier Nyland.