Ikkje fleire korona-pasientar

Talet på innlagde pasientar med koronavirus i fylket held seg stabilt. Ved Stavanger universitetssjukehus er 15 pasientar innlagde, ved Haugesund sjukehus er talet åtte. Det er det same som i går. Av desse får sju pasientar intensivbehandling.