Høyesterett avviser anke fra Viste

Arne Viste i selskapet Plog får ikke behandlet saken sin i Høyesterett. Viste er dømt til ett ett års betinga fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold. Viste sier til NRK at han vil fortsette å kjempe.

Arne Viste
Foto: Mathias Oppedal / NRK

Flere nyheter fra Rogaland