Hopp til innhold

Høyeste arbeidsledighet på over 10 år: - Nå skyer det over

139.000 var arbeidsledige i juli viser SSB sin arbeidskraftundersøkelse. Det utgjør 5 prosent av arbeidsstyrken.

Oljearbeidar

Det er spesielt mange i oljesektoren som har mistet jobben

Foto: Kjersti Hetland / NRK

– Arbeidsledigheten som undersøkelsen viser er den høyeste på over ti år, sier Camilla Schjetlein Sundt til NRK.

Siden april har det blitt 11.000 flere arbeidsledige og ledigheten har økt med 0,4 prosentpoeng. 5 prosent av arbeidsstyrken står nå uten arbeid, noe som er det høyeste tallet på over 10 år. Siden juni har antall ledige økt med 4000.

Det viser den ferskeste «Arbeidskraftsundersøkelsen» til Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB sin undersøkelse er en såkalt utvalgsundersøkelse som baserer seg på intervjuundersøkelser, i motsetning til Nav sine statistikker som baserer seg på tall for antall registrerte arbeidsledige i deres database.

Arbeidskraftundersøkelsen tar også for seg de som ikke registrerer seg hos Nav. Alle i alderen 15 til 74 år.

– Undersøkelsen er en utvalgsundersøkelse og det alltid knyttet noe usikkerhet til slike undersøkelser. Økningen fra april på 11.000 er innenfor feilmarginen, sier Schjetlein Sundt.

Økning i vest

41.000 av de arbeidsledige er under 25 år. 85.000 er menn.

Det er spesielt de oljeavhengige fylkene i vest og sør som har fått en stor økning i ledighet.

Arbeidskraftsundersøkelsen kommer få dager etter at SSB da de la fram sine spådommer om økonomien i Norge og utlandet fram mot 2019.

«Oljeprisfallet startet sommeren 2014 og forsterket nedgangen i petroleumsnæringens investeringer, en nedgang som begynte alt mot slutten av 2013. Dermed gikk norsk økonomi inn i en konjunkturnedgang vi nå kanskje ser enden på» skrev de da.

Beregningene deres viste at arbeidsledigheten har nådd toppen men at den bare vil gå svakt ned de neste årene. Forskerne mente sysselsettingen vil ta seg litt opp allerede i høst og at antallet ledige jobber vil øke i 2017.

– Nå skyer det over

Leder i YS-forbundet Negotia, Arnfinn Korsmo, mener tallene bekrefter det de har påpekt over lang tid.

– Negotia har lenge vært urolig for at ledighetstallene vil øke. Det vi nå ser er trolig delvis effekten av at mange sluttpakker nå opphører og vi begynner å få de faktiske ledighetstallene, sier han.

Fremover mener han det er avgjørende at arbeidsgivere må ha is i magen og ikke uten videre kvitter seg med kunnskapsmedarbeidere.

– Det vil straffe seg i neste runde når produksjonen tas opp igjen, sier han.

– For tidlig å friskmelde

Finanspolitisk talsmann i Høyre, Svein Flåtten, mener undersøkelsen viser at det er for tidlig å friskmelde arbeidsmarkedet.

– Tallene viser at det fortsatt er behov for vekstfremmende tiltak som skaper aktivitet og nye jobber, sier han.

Han forklarer at de vil jobbe videre for å skape flere jobber og mer aktivitet i næringslivet. Samtidig peker han på at det også finnes grunn til optimisme.

– NAV rapporterer om flere ledige stillinger nå enn for et år siden, så det er også lyspunkter i horisonten.

LES OGSÅ:

Dette bildet var utenkelig for to år siden

Frykter at de «kloke hodene» flytter