Hotellstreik

  • ALLE GJESTENE MÅ UT FRÅ ATLANTIC:

    Hotell Radisson Blu Atlantic i Stavanger sentrum stenger nå ned etter at 58 tilsette ved hotellet er tekne ut i streik. Leiinga jobbar nå med å omplassera alle gjestane til andre hotell i byen. Samla sette er meir enn 50 hotell, restaurantar og kantiner tekne ut i streik i Rogaland då den landsomfattande streiken blei trappa opp klokka åtte i dag.

  • HOTELLSTREIK OGSÅ I ROGALAND:

    Om lag 50 hotell, restaurantar og kantiner i Rogaland er nå ramma av streik. Frå klokka åtte i dag tidleg blei nemleg den pågåande streiken i hotell- og restaurantbransjen utvida, og samla sett er nesten 6.000 arbeidarar nå ute i streik. Radisson Blu Atlantic i Stavanger er det hotellet som er hardast råka. Her er 58 personar nå tekne ut i streik.

    Streik utanfor Radisson Blu Scandic
    Foto: Kjersti Hetland / NRK