Hopp til innhold

Her sprenger de første salve i tunnelen til 25 milliarder kroner

Byggingen av verdens lengste undersjøiske tunnel er i gang. – Sløsing med samfunnets penger og for dyrt for bilistene, mener MDG-politiker.

I dag ble den første salven i hovedløpene på Rogfast fyrt av. Det skulle vi egentlig hatt et bilde av her.

Men:

Knust Go-Pro

Slik så NRKs GoPro-kamera ut etter at det forsøkte å fange første salve i hovedløpet i Rogfast, verdens lengste undersjøiske tunnel.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Uansett. Salven markerer starten på byggingen av verdens lengste undersjøiske tunnel.

Den er 26,7 kilometer lang og skal gå i to løp under Boknafjorden i Rogaland, mellom Randaberg og Bokn. I tillegg bygges en tunnelarm til Kvitsøy på 3,7 kilometer.

Tunnelen binder sammen nord- og sør-Rogland, og er en del av prosjektet ferjefri E39 på Vestlandet. I 2033 skal den stå ferdig.

– Dette er en stor dag både for Bokn og hele regionen. For å ikke si hele Vestlandet, sier ordfører i Bokn, Osmund Våga.

Men ikke alle jubler.

Finansieringen er urealistisk, det er det ene. For det andre legger Rogfast opp til økt pendling og økt biltrafikk i et stort bo- og arbeidsmarked, i stedet for satse på klynger der folk bor og jobber i gåavstand, sier Alexander Rügert-Raustein, gruppeleder i Miljøpartiet De Grønne (MDG) i fylkestinget i Rogaland.

Fra Rogfast-sprenging

Prosjektleder Oddvar Kaarmo, ordfører i Bokn kommune, Osmund Våga og prosjektsjef i Skanska, Anne Brit Moen.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Kostnadsrammen er på om lag 25 milliarder kroner.

Staten tar 40 prosent av regningen. Resten skal bilistene betale.

– Rogfast kan bli et Ryfast i XXL-format, sier Rügert-Raustein

– Urealistisk pengesløsing

MDG-politikeren viser til problemene med den til nå lengste og dypeste undersjøiske tunnelen i verden, som åpnet i 2019.

Også Ryfast ligger i Rogaland. Men trafikken i tunnelen mellom Stavanger og Ryfylke har blitt lavere enn beregnet.

Kart over første store byggekontrakt i Rogfast, frå Mekjarvik og ni kilometer nordover i retning av Kvitsøy

Her skal Rogfast gå.

Foto: Statens vegvesen

innføres økte bomtakster også for elbilister for å få regnestykket til å gå opp.

Mens pendlere i Ryfylke nå protesterer mot at bomtaksten i Ryfast øker til 165 kroner, er bomtakst i Rogfast satt til 393 kroner, altså mer enn dobbelt så dyrt.

Regulert for prisstigning blir det ifølge MDG-politikeren over 500 kroner å betale. Med dagens ferje koster overfarten 193 kroner for en personbil.

Rogfast tverrsnitt

Rogfast skal på det dypeste gå 393 meter under havoverflaten. Prisen er satt til ca. 25 milliarder i 2020-kroner.

Foto: Vegvesenet

– Selv med brikkerabatt blir prisen over 400 kroner i Rogfast med 2033-priser, altså 800 kroner for å komme seg til og fra jobb for en pendler. Vi snakker om 4000 kroner i uka. Hallo! Det er null realisme i det, sier Rügert-Raustein.

Var det opp til MDG skulle ferjedriften fortsette.

– Rogfast er sløsing med fellesskapets penger. Vi har en fullgod transportløsning i dag med fire ferjeavganger i timen. Det hadde ikke vært noe problem å elektrifisere eller gå over til hydrogenferjer.

Alexander Rügert-Raustein

Alexander Rügert-Raustein (MDG).

Foto: Anders Haualand / NRK

– Må holde prisen nede

Men næringslivet har jobbet hardt for Rogfast.

Når tunnelen er på plass vil reisetida mellom Stavanger og Bergen bli redusert med om lag 40 minutter.

– Kortere reisetid er veldig viktig, særlig for næringslivet langs kysten, sier fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak (Ap).

– Men kan det bli i dyreste laget for vanlige bilister?

– Vi må i så fall se hva vi kan gjøre med nedbetalingstiden, slik at bompengetaksten blir mest mulig lik dagens ferjepriser. Det er målet.

Fylkesordførar i Rogaland, Marianne Chesak

Fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak.

Foto: Lidvard Sandven / NRK

Rogalandspolitikerne har stilt en garanti på 16 milliarder kroner for Rogfast.

– Det jobbes videre med å få til en deling mellom staten og fylkeskommunen når det gjelder garantien, sier Chesak.