Hopp til innhold

Her kan broen ryke på grunn av fylkets milliardgarantier

Fylkene har garantert for så store summer i riksveiprosjekter at de kan slite med å få lån til egne fylkesveier og skoler. På Aukra kan den etterlengtede broforbindelsen ryke.

Kjerringsundet

Bruforbindelse over Kjerringsundet til Aukra har vært noe lokalbefolkningen har ønsket i flere tiår. Men nå kan prosjektet komme i fare.

Foto: Roar Strøm/NRK

– Fastlandsforbindelse til Aukra er et rent fylkesveiprosjekt. I verste fall kan dette bli stoppet hvis fylket må garantere for Møreaksen. Det er helt urimelig, sier Kristin Sørheim (Sp), leder for samferdselsutvalget i Møre og Romsdal.

I helga slo fylkesordføreren i Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark alarm om at garantiene fylkeskommunene måtte stille i gigantiske riksveiprosjekter. Disse garantiene kan lamme fylkene økonomisk.

Kristin Sørheim

Kristin Sørheim (Sp) er sterkt kritisk til at Møre og Romsdal fylkeskommune kan måtte stille garanti for Møreaksen.

Foto: Trond Vestre / NRK

Rogaland og Agder har begge stilt garantier for summer som er fire ganger større en deres driftsbudsjetter for et helt år.

Møre og Romsdal er foreløpig ikke i den samme situasjonen.

Men kan fort komme dit.

Fylket bli sannsynligvis bedt om stille garanti for Møreaksen, altså ferjefri E39. Bare fjordkryssingen over Romsdalsfjorden er beregnet til å koste over 14 milliarder kroner.

Sørheim mener en slik garanti kan kneble fylkeskommunen fra å kunne prioritere egne prosjekter.

Broen skal knyttet Aukra til fastlandet.

– Det er helt vanvittig at regjeringa ikke har klart å endre på dette systemet. Det hindrer blant annet utbygging av fylkesveinettet. Fylkesveiene har et enormt etterslep på vedlikehold og fornying. I kystfylkene har vi også flere ferjeavløsningsprosjekter som står i kø, sier hun.

– Bro kan ryke

Sørheim mener dette kan få konsekvenser forbindelsen over Kjerringsundet.

Innbyggerne på Aukra har ventet flere tiår på bro over til Midsund, og har gått så langt at de vil finansiere broen selv. Kostnaden for broen er beregnet til om lag 4 milliarder kroner.

Knut Arild Hareide på ferja ut til Aukra

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) på ferja mellom Midsund og Aukra.

Foto: Ann-Eli Nøsen / NRK

– Garantiansvaret blir uansett en flaskehals, sier Sørheim.

Da saken ble aktualisert i helga, sa regjeringen at de jobbet med problemstillingen.

I 2019 ble følgende tatt med i Granavolden-plattformen:

«Regjeringen vil: innføre statlig delgaranti for bompengelån til riksveiprosjekter i fylker som er nær grensen for hvor mye garantier de kan stille».

Men ifølge Sørheim har lite blitt gjort.

– Det er forunderlig at ingen ting skjer, sier hun.

Stiller spørsmål til ministeren

Saken har nå havnet i Stortinget, og Ap-nestleder Hadia Tajik vil stille følgende spørsmål til samferdselsministeren:

«Hva konkret har statsråden gjort for å sørge for at fylkeskommuner som Rogaland ikke skal måtte garantere for summer tilsvarende nesten 600 prosent av sitt driftsbudsjett, for å sikre gjennomføring av statlige samferdselsprosjekt?»

– Nå har regjeringen hatt flere muligheter til å endre dette. Arbeiderpartiet mener at staten må ta større del av ansvaret, det er tross alt riksveier det snakk om, sier Tajik til NRK.

Hadia Tajik

Ap-nestleder Hadia Tajik, mener regjeringen har gjort for lite for å endre dagens ordning der fylkene må stille milliardgarantier i statlige veiprosjekter.

Foto: Stian Lysberg Solum

Med 600 prosent regner Ap med garantien Rogaland fylkeskommune kan bli nødt til å stille for å få i gang E39 mellom Ålgård og Lyngdal.

Fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak (Ap), er glad for at problemstillingen nå blir løftet. Før helga varslet hun at Rogaland kan bli nødt til å si nei til å stille garanti for 11 nye milliarder for E39 mellom Ålgård og Lyngdal.

Også fylkesleder for Frp i Møre og Romsdal, Frank Sve, har tidligere uttalt seg om dette. I et innlegg i Tidens Krav skrev han at det er umulig å se for seg at fylkeskommunen skal stille garantier for 30–40 milliarder som Møreaksen kan komme til å koste.

Fylkene har rett og slett ikke råd til det.

– Før helga sa kommunalminister Nikolai Astrup (H) i møte med oss at det spørs om Rogaland kan stille flere garantier i det hele tatt. Blir det slik, så vil det virkelig hemme lokal utvikling. Det blir i alle fall ikke aktuelt å sette i gang store fylkeskommunale prosjekter. Det haster å få gjort noe med dette, sier Chesak.

Marianne Chesak

Fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak (Ap), slo i helga alarm om fylkenes garantier i riksveiprosjekter.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Fylkeskommuners garantiansvar

Fylkeskommune

Driftsinntekter (1000 kroner)

Vedtatt garantiramme (1000 kroner)

Vedtatt garantiansvar i forhold til driftsinntekter (i prosent)

Rogaland fylkeskommune*

7 349 493

31 817 880

433

Agder**

5 381 610

22 473 833

418

Trøndelag

8 379 781

24 298 000

290

Vestfold og Telemark

6 341 453

15 817 000

249

Innlandet

7 011 224

16 646 000

237

Vestland

13 116 329

18 786 000

143

Viken

17 016 331

16 508 084

97

Møre og Romsdal

5 646 954

3 946 352

70

Nordland

6 563 125

2 963 000

45

Troms og Finnmark

6 766 462

570 000

8

Oslo kommune og fylkeskommune

66 111 939

959 000

1

Ekspander/minimer faktaboks

* ikke inkludert E39 Ålgård-Lyngdal

** Inkludert E39 Ålgård Lyngdal