Hopp til innhold

Disse «risikolandene» opererer Statoil i

Statoil operer i 36 land. Utenriksdepartementet advarer mot å reise til sju av disse. I Algerie har islamister i lang tid skapt frykt blant utenlandske oljearbeidere.

Statoil i "risikoland"

«RISIKOLAND»: Aserbajdsjan (f.v.), Algerie og Nigeria er tre av «risikolandene» Statoil opererer i.

Foto: Leif Berge / Kjetil Alsvik / Chevron / Statoil

Terrororganisasjonen som har tatt på seg ansvaret for gisselaksjonen i Algerie, Al Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM), har en urovekkende merittliste i landet:

 • I 2010 kidnappet og henrettet AQIM en fransk oljearbeider i nabolandet Niger. Organisasjonen hevdet mannen jobbet i den algeriske oljeindustrien.
 • I 2007 ble en buss med arbeidere som jobbet med en russisk gassledning, angrepet av AQIM. Tre personer ble drept.

Ser vi bort ifra angrep mot oljearbeidere og oljeindustrien, kan vi plusse på selvmordsangrep og flere kidnappinger av vestlige turister.

Advarte i 2004

Allerede tidlig i 2004 skal algeriske sikkerhetsmyndigheter ha advart om at terrororganisasjonen Salafist Group for Call and Combat, som er det tidligere navnet på AQIM, planla angrep mot vestlige olje- og gasselskaper i landet.

Dette ifølge den amerikanske tenketanken Institute for the analysis of global security (IAGS).

Bare måneder etter, i august 2004, ble den første gassen levert fra Statoils anlegg In Salah i Algerie.

Syv av 36

Utenriksdepartementet (UD) advarer nordmenn mot å reise til syv av de totalt 36 landene som Statoil opererer i.

Advarslene omhandler spesielle områder i de aktuelle landene. Årsaken er vanligvis «krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter», ifølge UDs nettsider.

Dette er de syv landene:

Farlige Statoil-områder

  Land

Reiseråd fra Utenriksdepartementet

Algerie

Utenriksdepartementet fraråder reiser til eller opphold i Algerie

Aserbajdsjan

Utenriksdepartementet fraråder reise til eller opphold i Nagorno-Karabakh og de tilstøtende okkuperte områdene som ikke er strengt nødvendig.

India

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig i delstatene Jammu og Kashmir, med unntak av Ladakh

Iran

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig i grenseområdene mot Irak, Afghanistan og Pakistan, innbefattende provinsene Khorasan og Sistan-va-Baluchestan, samt de østlige delene av Kerman. Utenriksdepartementet oppfordrer reisende til å utvise aktsomhet ved reiser til eller opphold i de øvrige delene av Iran

Libya

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til kystbyene i det nordlige Libya, inkludert Tripoli

Nigeria

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig i delstatene Bayelsa, Akwa Ibom, Delta og Rivers i Nigeria

Russland

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til de russiske delrepublikkene Dagestan, Tsjetsjenia, Ingusjetia, Kabardino-Balkaria (inkludert Elbrus-området), Nord-Ossetia og Karatsjajevo-Tsjerkessia, samt de østre og sydlige delene av Stavropolskij Kraj som grenser til Tsjetsjenia

Statoil sent ute

– Det er helt åpenbart at Statoil er etablert i risikosoner. Det er Statoil klar over, og det har Helge Lund selv sagt, sier Ole Andreas Engen, professor ved SEROS – Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger (UiS).

De mest attraktive områdene å etablere seg i for et oljeselskap er der både den politiske og økonomiske risikoen er lav, ifølge Engen. Og disse landene er det naturlig nok mest konkurranse om blant selskapene.

– Da Statoil startet sin utenlandssatsing var det ikke så mange land igjen å ta av. Skulle man etablere seg, måtte man til steder med høy politisk risiko – og det har det alltid vært i Algerie.

– Det er ingen tvil om at Statoil vet at det er en betydelig risiko ved å drive virksomhet der, sier forskeren.

Azerbaijan

Aserbajdsjan er et av de sju landene der Statoil opererer som omfattes av Utenriksdeprtementets reiseråd.

Foto: Statoil / Leif Berge

Gjort jobben?

– Har Statoil gjort jobben sin her?

– Statoil gjorde antageligvis akkurat den jobben som Norge gjorde før 22. juli: de laget en beredskapsplan. Men om denne er god eller dårlig, det må en gransking i etterkant vise.

Oljeinstallasjoner har generelt sett ikke vært spesielt utsatt for terror, ifølge Engen.

– Terror er en type risiko som er preget av så stor usikkerhet at det like gjerne kan ramme Nordsjøen som ørkenen i Algerie. Det er litt avhengig av hvordan islamistene tenker. Ingen så 11. september komme for eksempel.

– Samtidig er land som Aserbajdsjan, Algerie og Nigeria politiske ustabile områder. Det ligger i kortene at en situasjon som dette kunne oppstå. Dette er en usikkerhet som selskapet må leve med og forholde seg til, sier Engen.

Glemmer usikkerheten

Engen påpeker at denne usikkerhetsdimensjonen ofte blir tatt for lite hensyn til når selskaper og regjeringer forholder seg til terror.

– Du kan ha så mange planer du vil, men oftest så er denne usikkerhetsdimensjon underkommunisert. Få tenkte at gisselhendelsen i Algerie skulle bli så stor som den ble, sier han.

«De tre A-ene»

Algerie blir i Statoil omtalt som en av de «tre A-ene» sammen med Aserbajdsjan og Angola. Dette er land som stikker seg ut i Statoils massive utenlandssatsing – land hvor Statoil har en betydelig produksjon.

I Algerie driver selskapet gass- og kondensatfeltet In Amenas, som er hvor den spente gisselsituasjonen nå utspiller seg, og tørrgassfeltet In Salah.

Begge feltene drives sammen med BP og Algeries statlige olje- og gasselskap, Sonatrach.

Statoil er også operatør for letelisensen på Hassi Mouina, nordvest for In Salah, med Sonatrach som partner. Dette går fram av Statoils nettsider.

In Amenas ble satt i drift i juni 2006.

Landene Statoil har virksomhet i:

 • Algerie
 • Angola
 • Aserbajdsjan
 • Australia
 • Bahamas
 • Belgia
 • Brasil
 • Canada
 • Cuba
 • Danmark
 • De forente arabiske emirater
 • Færøyene
 • Ghana
 • Grønland
 • India
 • Indonesia
 • Iran
 • Irland
 • Kasakhstan
 • Kina
 • Libya
 • Mexico
 • Mosambik
 • Nederland
 • Nigeria
 • Norge
 • Russland
 • Singapore
 • Storbritannia
 • Surinam
 • Tanzania
 • Turkmenistan
 • Tyrkia
 • Tyskland
 • USA
 • Venezuela