Hopp til innhold

Har sendt klage til likestillingsombudet

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har klaget fylkeskommunen inn for likestillingsombudet. Elever som trenger spesialundervisning får ikke selv velge studieretning i videregående skole, noe NFU mener er et klart brudd på diskrimineringsloven.

Jonas Solberg Nielsen

Jonas Solberg Nielsen liker godt å spille trommer, og mor Åshild Solberg kunne gått tenkt seg at han fikk mulighet til å søke seg til musikklinja.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Det er jo veldig alvorlig. Elever får ikke den opplæringen de skal ha, verken med hensyn til innhold eller omfang, sier leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Jens Petter Gitlesen.

I flere år har elever som trenger skreddersydde opplegg på videregående skole ikke fått mulighet til å selv velge studieretning. Alle andre elever får selv velge mellom de 12 ulike alternativene. I forrige måned fortalte NRK historien om Jonas som kunne tenkt seg å gå på musikk-dans-drama.

Fylkesmannen i Rogaland har konkludert med at fylkeskommunen bryter opplæringsloven. I en tilsynsrapport slår de fast at alle elever har rett på ett av de tre alternativene de søker på.

Jens Petter Gitlesen, leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Jens Petter Gitlesen er leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Foto: NRK

– Fylkeskommunen har forsøkt å spare penger på ulovlig vis. Jeg tror at enhver i fylkesadministrasjonen vet at elever med utviklingshemming ikke går videre på høyskole eller universitet, sier Gitlesen.

På likestillingsombudets bord

Dermed endrer fylkeskommunen opptaksreglene til høstens skolestart. Men det blir ikke gitt tilbakevirkende kraft for elevene som alt er i gang med den videregående opplæringen.

På bakgrunn av dette har NFU nå klaga fylkeskommunen inn for likestillingsombudet.

– I lang tid har de diskriminert elever med utviklingshemming, og skoleforvaltningen i Rogaland fylkeskommune har vært nødt å være klar over det. Vi krever at fylkeskommunen må sikre at elever som har fått for dårlig tilbud, blir kompensert for det på ett eller annet vis, sier Gitlesen.

Likestillings- og diskrimineringsombudet bekrefter at de har fått en henvendelse fra NFU. Det er enda for tidlig å si noe om hvor lang tid behandlingen vil ta, opplyser ombudet.

Avviser kritikken fra NFU

Det foreligger ingen nasjonale tall for hvor mange elever som ikke får reelle valgmuligheter.

Joar Loland, direktør for opplæring i Rogaland fylkeskommune

Joar Loland i Rogaland fylkeskommune.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jeg tror på ingen måte at Rogaland er det eneste fylket, men vi har ingen tilsynsrapporter som er så grundige som den som kom fra Rogaland. Men jeg har historier fra mange andre fylker der elever med utviklingshemning kommer en time tidligere hjem fra skoen, avslutter forbundslederen.

Rogaland fylkeskommune mener imidlertid ikke det er gjort noe galt.

– Disse elevene har fått et godt tilbud i alle år, og det skal de fortsatt få. Vi har fått et pålegg fra Fylkesmannen, og har rettet oss etter det pålegget, sier opplæringsdirektør i Rogaland fylkeskommune, Joar Loland.

– Jeg tror vi skal greie å komme opp med et godt tilbud til alle fra høsten av, legger han til.