Hopp til innhold

– Det beste alternativet er å rive kirken

Sola kirkelige fellesråd har ikke penger til å vedlikeholde den gamle kirken i Tananger og vil rive den. Stiftsdirektøren i Stavanger bispedømme syns det er en vanskelig sak.

Tananger kapell, forfall

Gamle Tananger kirke har ikke blitt vedlikeholdt på mange år, og det synes godt.

Foto: Odin Omland / NRK

Den gamle kirken i Tananger fra 1879, nå Tananger kapell, ble stengt for to år siden etter en brannkontroll. Det er ikke lenger forsvarlig at folk får bruke kirken.

Sola kirkelige fellesråd har heller ikke lenger bruk for den gamle kirken etter at innbyggerne i Tananger fikk en ny og moderne kirke for 21 år siden.

Trygve Torgersen, kirkeverge, Sola kirkelige fellesråd

Kirkeverge Trygve Torgersen i Sola vil ha en debatt om hvor mange kirkebygg som skal bevares.

Foto: Odin Omland / NRK

Kirkeverge i Sola kirkelige fellesråd, Trygve Torgersen, har en lang liste:

Varmeanlegget er livsfarlig, det samme er det elektriske anlegget. Skifer fra taket ramler ned, og det er usikkert hvor lenge taket er tett. Mye av kledningen er råtten. Uverdige toalettforhold, og universell utforming er fraværende.

Kirkevergen anslår det vil koste mellom 12 og 15 millioner kroner å sette kirkebygget i stand.

Tananger kapell, interiør

Den gamle kirken i Tananger er en tidstypisk kirke fra siste del av 1800-tallet.

Foto: Odin Omland / NRK

Sola kirkelig fellesråd ser nå ingen annen utvei enn å rive kirken.

Søknaden blir sendt i høst, sier leder for Sola kirkelige fellesråd, Svein Inge Thorstvedt.

Vi har ikke bruk for kirken, og vi har heller ikke penger til å vedlikeholde den. Derfor er det beste alternativet å rive kirken.

Usikkert hvilke kirker som får penger

Tananger kapell er såkalt listeført, noe som betyr at den har en form for vern. Derfor må Riksantikvaren og biskopen i Stavanger gi tillatelse til å rive.

Regjeringen opprettet i høst et bevaringsfond på 10 milliarder kroner, og det skal brukes 500 millioner kroner i året fra fondet til rehabilitering av gamle kirker. Dette er delfinansiering, og forutsetter at kommunene er med på spleiselaget.

Tove Tvedt og Ove Palmer Lie ved Tananger kapell

Tove Tvedt og Ove Palmer Lie i Tananger vil beholde den gamle kirken.

Foto: Odin Omland / NRK

Men hva som skal legges til grunn for tildeling av penger, er ennå ikke klart.

Den norske kirke har rundt 1600 kirkebygg.

Over 200 er automatisk fredet etter kulturminneloven.

700 kirkebygg er listeført og har dermed et mellomvern, og det er Riksantikvar og biskop som bestemmer om bygget skal bevares eller rives.

700 kirker har ikke noe vern.

Randi Moskvil Letmolie

Direktør Randi Moskvil Letmolie for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Foto: Geir Anders Rybakken Orslien

Randi Moskvil Letmolie, direktør for kirkebygg og eiendomsforvaltning i Hovedorganisasjonen KA (Kirkens arbeidsgiverorganisasjon), er spent på hva regjeringen vil lande på.

– Dette blir klart i løpet av høsten. Den eneste føringen som er lagt fra regjeringen hittil er at det er steinkirker fra middelalderen som skal prioriteres.

Det finnes ingen dokumentasjon på hvorfor Tananger kapell er listeført, og dette skjedde for mange år siden, ifølge Moskvil Letmolie.

Hun kjenner ikke til andre gamle kirker som er i samme situasjon.

Lokal nostalgi eller verneverdi

Etter krigen er det bare fem kirker som er revet her i landet. En av dem var gamle Rege kirke, som ble revet i 2010.

Tananger kapell kan dermed bli den andre kirken i Sola som rives.

Flere innbyggere i Tananger har et sterkt forhold til kirkebygget, og vil av den grunn ta vare på den.

Facebook-gruppen for bevaring nesten 400 medlemmer.

Tove Tvedt giftet seg i gamle Tananger kirke i 1989

Tove Tvedt har mange gode minner i fotoalbumet fra dagen hun giftet seg i gamle Tananger kirke i 1989.

Foto: Odin Omland / NRK

En av dem er Tone Tvedt, som giftet seg i kirken i 1989.

For meg betyr kirken mye. Jeg synes det ikke er riktig at den skal stå og forfalle nok til at de skal ha samvittighet til å rive den.

– Kirken i Tananger er snart 150 år, og den burde vært tatt vare på, istemmer Ove Palmer Lie.

Ove Palmer Lie og Tove Tvedt ved Tananger kapell

Ove Palmer Lie og Tove Tvedt syns det er trist at ingen ting blir gjort med Tananger kapell, som nå kan bli revet.

Foto: Odin Omland / NRK

Dersom biskopen i Stavanger og Riksantikvar kommer fram til at kirken skal bevares, vil det sette Sola kirkelig fellesråd i en vanskelig situasjon.

– Riksantikvaren freder, men det følger ingen penger med annet enn til små prosjekter. Regningen vil falle på kommunen, sier Thorstvedt i Sola kirkelige fellesråd.

Ordfører i Sola Tom Henning Slethei (Frp) mener det er spesielt at statlige vernemyndigheter kan gjøre beslutninger om vern, uten at det følger penger med.

– Skal vi bruke penger på nostalgi? Dette må vurderes opp mot andre viktige oppgaver vi har i kommunen, sier Slethei.

Samtidig er han klar på at hvis kirken ikke skal rives, må kommunen finne penger, selv om dette kan gå ut over andre prioriterte oppgaver.

– Vi har begrenset med penger

Stiftsdirektør Jorunn Kraft Vistnes i Stavanger bispedømmeråd sier mange gamle kirker ikke oppfyller behovene som menighetene har. Derfor er det kommet nye.

Jorunn Kraft Vistnes, stiftsdirektør Stavanger bispedømmeråd

Stiftsdirektør Jorunn Kraft Vistnes i Stavanger bispedømmeråd syns rivingssaker av gamle kirker er vanskelige.

Foto: Den Norske Kirke

Derfor blir også riving av gamle kirker en aktuell problemstilling, som skaper engasjement.

– Det er en positiv utfordring at lokalbefolkningen engasjerer seg for sin kirke, sier stiftsdirektør Jorunn Kraft Vistnes i Stavanger bispedømmeråd.

Stiftsdirektøren uttaler seg på generelt grunnlag, fordi biskopen ikke har fått saken i Tananger på sitt bord ennå. Kraft Vistnes innrømmer at slike saker er vanskelige.

– Det er sterke følelser folk har til sin kirke, som er en viktig del av et lokalsamfunn, sier Kraft Vistnes.

Stiftsdirektøren sier biskopen kommer til å lytte til det lokale menighetsrådet og Sola kirkelige fellesråd før avgjørelsen blir tatt.

Nye Tananger kirke, Sola

Innbyggerne i Tananger i Sola fikk ny og moderne kirke i 2002, og Sole kirkelige fellesråd har ikke lenger bruk for Tananger kapell.

Foto: Odin Omland / NRK

– Vi har begrenset med penger. I Tananger har de nå to kirker, en ny og en gammel, og pengebruken må vurderes opp mot hva som er behovet, sier Kraft Vistnes.

Mange kirker forfaller

Kommunene har ansvar for å gi penger til å ta vare på kirkebygg. Ifølge Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA) har dette ført til en uholdbar situasjon.

Kirkekontrollen i 2021 (ekstern lenke) konkluderer med «et ganske betydelig vedlikeholdsetterslep, og det er bekymringsverdig».

Tananger kapell, forfall

Kledningen til Tananger kapell bærer tydelig preg av å ikke ha vært vedlikehold på mange år.

Foto: Odin Omland / NRK

Moskvil Letmolie i KA understreker at det begynner å haste med å få satt i stand mange kirker som nå står og forfaller.

– Når vi går mot et stadig våtere og villere klima, så blir det enda mer viktig å lede vatnet riktig vei. Ikke inn, men ut av bygget, og det er kanskje det viktigste vi gjør, sier Moskvil Letmolie.